สองล้อเดินหน้ายกระดับนักปั่นไทยนำวิทย์กีฬามาใช้

พลเอกเดชา เหมกระศรี“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ เดินหน้าวางแผนงานการทำงานพัฒนามาตรฐานกีฬาสองล้อไทยโดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มตัว โดยเฉพาะในเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีและวิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยยกระดับนักกีฬาจักรยานไทย

พลเอกเดชา กล่าวว่า ในรอบปี 2564 สมาคมกีฬาจักรยานฯ มีแผนที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ “ไบค์ ฟิตติ้ง” เพื่อนำมาใช้ในการปรับแต่งรถจักรยานแข่งขันสำหรับนักปั่นไทยทุกคนในทุกประเภท ให้ได้ศักยภาพสูงสุดทั้งในการแข่งขันและการฝึกซ้อม โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายเทคนิคของสมาคมฯ ดำเนินการจัดหารายละเอียดของอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนำมาประกอบการขออนุมัติจัดซื้อมาใช้งานต่อไป

นายกสองล้อไทย กล่าวอีกว่า สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เดินหน้าเรื่องการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับนักกีฬาจักรยานไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน สมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็พยายามจะขยายเครือข่ายเชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษา หรือสถาบันด้านวิทยาศาสตร์แขนงอื่น ที่มีความจำเป็นต่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสรีระวิทยา การพัฒนากล้ามเนื้อ การรักษาอาการบาดเจ็บ กายภาพบำบัด ชีวกลศาสตร์ ไปจนถึงโภชนาการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

UFABET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *