ลักษณะทั่วไปตังกุย

ต้นตังกุย จัดเป็น พรรณไม้ล้มลุก อายุหลายปี มีความสูงได้ประมาณ 40-100 เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง มีร่องเล็กน้อย เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมม่วง ส่วนของเหง้าหรือรากที่อยู่ใต้ดินนั้นมีขนาดใหญ่ ลักษณะ อวบหนาเป็นรูปทรงกระบอก แยกเป็นรากแขนงหลายราก ผิวเปลือกรากภายนอกเป็นสีน้ำตาล เนื้อในนิ่ม
ประโยชน์ของตังกุย
ใบตังกุย ใบเป็นใบเดี่ยว หยักลึกแบบขนนก 2-3 ชั้น ลักษณะเป็นรูปไข่ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 25 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30 เซนติเมตร แฉกใบมีก้านเห็นได้ชัดเจน มักแยกเป็นแฉกย่อย 2-3 แฉก ส่วนขอบใบหนักเป็นฟันเลื่อยไม่สม่ำเสมอ มีก้านใบยาวประมาณ 5-20 เซนติเมตร โคนแผ่เป็นครีบแคบ ๆ สีเขียวอมม่วง

ดอกตังกุย ออกดอกเป็นช่อบริเวณยอดของลำต้นหรือตามง่ามใบ ช่อดอกมีลักษณะเป็นช่อแบบซี่ร่มเชิงประกอบ มีช่อย่อยขนาดไม่เท่ากันประมาณ 10-30 ช่อย่อย ก้านช่อดอกนั้นยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร ใบประดับมีไม่เกิน 2 ใบ ดอกเป็นสีขาวหรือเป็นสีแดงอมม่วง ในแต่ละก้านจะมีดอกย่อยประมาณ 13-15 ดอก ส่วนกลีบดอกนั้นมี 5 กลีบ ออกดอกในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม

ผลตังกุย ผลเป็นแบบผลแห้งแยก มีขนาดกว้างประมาณ 3-4 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 4-6 มิลลิเมตร สันด้านล่างหนาแคบ ด้านข้างมีปีกบาง ขนาดกว้างเท่ากับความกว้างของผล และมีท่อน้ำมันตามร่อง ติดผลในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

รากตังกุย รากสดมีลักษณะอวบเป็นรูปทรงกระบอก แยกเป็นรากแขนงหลายราก โดยรากนั้นจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนราก และส่วนรากแขนง ส่วนของรากแห้งเป็นรูปแกมทรงกระบอก ปลายแยกออกเป็นแขนง 3-5 แขนง หรือมากกว่านั้น โดยมีความยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ผิวด้านนอกนั้นเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาล รากมีรอยย่นเป็นแนวตามยาว รอยช่องอากาศตามแนวขวาง ผิวไม่เรียบ และมีรอยควั่นเป็นวง ๆ มีขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร และมีรอยแผลเป็นของใบปรากฏอยู่ตอนบน ซึ่งโกฐเชียงในตำรายาไทยนั้นจะหมายถึง ส่วนของรากแขนง

โดยรากแขนงแห้งนั้นจะเป็นสีน้ำตาล แกมเทาจาง ๆ มีลักษณะเป็นเส้นยาว มีรอยควั่นเป็นวง ๆ รากแขนงนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร และยาวได้ประมาณ 10 เซนติเมตร ตอนบนหนา ส่วนตอนล่างเรียวเล็ก ส่วนมากจะบิด เนื้อจะเหนียว รอยหักสั้นและนิ่ม

รอยหักของเหง้าแสดงว่ามีผิวหนามากเกือบถึงครึ่งเหง้า มีต่อมน้ำยางสีน้ำตาลหรือสีเหลืองแกมแดงออกเป็นแนวรัศมีจากกลางเหง้า ส่วนที่เป็นเนื้อสีเหลืองนั้นจะมีรูพรุน แกนเป็นสีขาว มีกลิ่นหอมแรงเฉพาะ ฉุน มีรสหวานอมขม และเผ็ดเล็กน้อย

ผดขึ้นหน้าแบบใด ควรไปพบแพทย์

อาการทางผิวหนังจากอากาศร้อน

หากผู้ป่วยมี อาการผดขึ้นหน้า เป็นเวลายาวนานหลายวัน ผดเหล่านั้นมี อาการรุนแรง ขึ้น เช่น เจ็บปวดบริเวณที่เกิดผดมากขึ้น รู้สึกร้อน มีอาการบวมหรือแดงมากขึ้น มีหนองไหลออกมาจากผด ต่อมน้ำเหลืองบวมบริเวณรักแร้ ลำคอ หรือขาหนีบ หรือมีอาการที่บ่งบอกถึงสัญญาณการติดเชื้อ เช่น มีไข้สูง หนาวสั่น ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการตรวจรักษา

ผดขึ้นหน้า รักษา และป้องกันได้อย่างไร

ผดขึ้นหน้าสามารถใช้ยารักษาตามอาการและความรุนแรงของผด โดยต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้ดีก่อนใช้ยาเสมอ ใช้ยาอย่างถูกต้องภายใต้คำสั่งและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่างการใช้ยารักษาผด ได้แก่

 • ครีมทาผิวคาลาไมน์ (Calamine Lotion) ใช้ทาลดอาการคันบริเวณที่เกิดผด แต่อาจเกิดผลข้างเคียงเป็นอาการผิวแห้ง จึงอาจต้องใช้ครีมหรือสารบำรุงที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวในภายหลังด้วย
 • แอนไฮดรัส ลาโนอิน (Anhydrous Lanolin) สารที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ใช้ทาป้องกันการอุดตันของต่อมเหงื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผดขึ้นมาอีก
 • สเตียรอยด์ (Steroids) สเตียรอยด์จะช่วยลดอาการอักเสบระคายเคืองของผด ใช้บรรเทาอาการของผดชนิดที่มีความรุนแรงมาก
 • ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ใช้กำจัดเชื้อและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะใช้รักษาผดที่เกิดการอักเสบและเป็นหนอง
 • น้ำยาฆ่าเชื้อ (Antiseptic) หรือการใช้สบู่ที่มีส่วนประกอบของน้ำยาฆ่าเชื้อ จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่าง ๆ

Interior Design as a profession

The art of and the science behind interior design is improving the design of the interior space so that it is more inviting and more healthy for the individuals who use it. A designer in the field of interior design is usually an individual who creates, plans or coordinates these kinds of interior improvements. They’re responsible to ensure the appearance of the building as well as its function. They usually speak to their clients to discuss plans and sketches before they begin the process. They frequently collaborate with architects, interior designers and construction contractors to ensure that the end result is a building that’s structurally solid and efficient in its use.

Designers have to choose which lighting strategies are most efficient that will maximize efficiency and provide visibility to their clients. The use of mirrors, windows, skylights and other possibilities will be dependent on the goals of the designer to accomplish. These may also have to decide how the natural light provided by the building should be utilized. This could help in ensuring the outcome you want to achieve gets achieved.

In addition, interior designers have the responsibility of helping obtain building permits that are approved. Permits for building are required for any structure that is built. In this regard, it is essential to be skilled in getting permission to build. This is particularly important when it comes to interior environments, which are generally more complex than outdoor or indoor settings.


Another aspect interior designers have to be involved is the safety aspect. Sometimes, it’s not feasible or safe to carry out all the necessary changes during an interior design plan with adequate safety measures implemented. ออกแบบบ้าน Interior designers are often accountable for making sure that appropriate security measures are put in to be in place should an emergency arise. They might have to shut off their workplaces to protect themselves from further risks.

Furthermore, numerous interior designers and architects have responsibility for ensuring that their projects comply with the requirements of all codes applicable. This kind of professional is highly sought-after for commercial and residential construction projects. Because they’re experienced in how build a structure that will comply with guidelines. Additionally, they are able to decide if the structure is safe from structural defects, as well. This is especially important in the case of housing developments, in which the homes as well as other buildings might be damaged due to frozen dams. Also, in certain circumstances, they are able to advise on what must be done in order to ensure the structure meets all applicable standards.

Anyone who is interested in becoming interior designers must realize that this isn’t an easy job. You need to be enthusiastic, skilled as well as patient and committed. Designers are often required to put in long hours for the project. Designers might have to be in a frantic work environment. It is essential to evaluate whether you are a person with the temperament and the skills needed to work in this profession.

Another crucial aspect to consider in becoming an interior designer is knowing about lighting. Lighting is one of the main elements to consider when creating a space. An interior designer is skilled with the arrangement of windows and other things to make the most of their use of light within the room. They also have a good knowledge of lighting in order to make a comfortable atmosphere the space. It is a fact that interior designers use lighting for the balance of a well-designed interior.

Interior designers generally earn an architecture bachelor’s degree, followed by additional years of education that is formal in the area of interior design or architecture. A lot of people choose this profession in order to blend their passion for painting with a profession. Interior designers often have job opportunities in both commercial and residential settings and this makes the profession one of great job opportunities. The profession is also an unique field that permits professionals to work in a variety of different settings.

Zack Snyders Justice League

Zack and Cody return to the film “justice League: Tower of Justice”. This time around the DC comics team consisting of Green Lantern, The Flash, Aquaman and Wonder Woman joins forces to defeat enemies known as Darkseid. This movie is part of Justice League comics.

The DC comics did amazing job of putting their characters into the film. Animation was fantastic. However, there were many users who were not happy with the movie. They felt that it fell on its face and failed to live like the comics. Let me tell you “justice League Tower of Justice” has been my most favorite DC movie so far.

The action is my favorite portion of the film. It’s abundant in the film. There are many action films I’ve watched, but this film had everything. The explosions, car chases and battle scenes were my personal favorites.

The action was fierce and was one of my top action scenes. Everyone will be happy with the action scenes in this film. I would be extremely upset If they were to complain. In fact, I’d be so upset , I’d go back and watch the original version of Justice League: Tower of Justice instead.

They were also great. There were a variety of them in this film. These were interesting characters. Each of them have their own small story to share. They will be a wonderful addition to any DC film series. Aquaman, Green Lantern, and The Flash are all familiar to our eyes.

But there was one surprise. ดูหนัง justice league snyder cut I had the chance to meet The ReverseFlash, who everyone has always loved. The ReverseFlash is an evil character who wants to transform into The Flash. He is the Joker’s right-handman. I guess we will just be waiting to determine the outcome if The Flash gets his own film next.

The game had plenty of great elements, and was well worth paying for. The Justice League: Tower of Justice could have used additional character growth. DC is too quick to build up characters, just to let them go their characters in the course of the course of an episode. Many characters may be lost in just a few episodes. This is why it’s important to take time and watch all of the series. I hope that you find my review helpful.

Hopefully, we will see more of The Justice League in the future. It’s not just an word for superheroes. They’ll make a powerful group, I’m certain.

If you’re an avid comic book reader I would highly suggest you keep up with The Justice League: Tower of Justice online. You will find tons of video, images, as well as comics. Also, you can purchase a comic book that would be a tie-in with the series if you enjoy. This could be an excellent collector’s item.

Three men will appear on the series. They are Superman, The Flash, and Batman. They will be able to see what they do as heroes and how each of them would be able to function as a member of the team. There will be new players as well as others who will be returning. The event is bound to be full of fun.

There were a few negatives to the show. It was lacking in substance and took a long duration. In the majority of episodes, the villains were marginalized. Another problem was the length of the show. The show, however, is an outstanding show. The show might not be as well-known as others on television.


If you have ever wondered what it could mean to DC Comics, I’m sure it will. It will also have numerous reference to DC Comics. This is the perfect show for you if are looking for a unique animated series that you can watch. Though it’s far from being the best animated, there are some highlights. It’s a show that I’d recommend to anybody who likes superheroes and cartoons.

Get the best slot games and win real money with the Android phone

Gambling online is not new. The way we gamble has evolved over time as technology for internet gambling has advanced. Before it was only bookies and discos that provided online gambling services But now, every casino-related service is offered. Some of the most famous casinos online are Internet Casino, Poker, Roulette, Baccarat, Blackjack, Sic Bo, Video Poker, Slot Machines and the list goes on. Gambling is a very fun adventure, however players need to take care when playing at online casinos. The following article will go over various aspects of gambling as well as casinos online.

Mobile phone technology has ensured that there is a large number of online casino sites accessible on the internet. This has made it possible for players across the world to participate in online casino games on their desktops and mobiles. The best part about playing online is that you are able to enjoy your games at any time and don’t have travel to anyplace to play your favorite game. In the traditional method to play slots one would need journey a distance to get to a casino in order to play the slots. Thanks to the help of smartphones, casinos online can be found now.

It is recommended to install the demo version of each casino games before you make any real winnings. You will get a feel at how machine games work and also the various betting options in casinos when you download the demo. If you do not want to download the free demo play, then you can search the internet and you can find numerous sites offering the chance to test your luck with free games.

As you enjoy your free spins in the casino, you can be sure to check whether there are any promotions or casino bonuses to be had. There are numerous types of promotions available at online casino sites. These are usually designed in order to show your appreciation and to keep you playing. If you keep playing at the casinos, the more you are recognized. Some bonuses are restricted to certain casino games. Bonuses are available only if you play at the Slots casino game.

You can also play on the internet with real money by playing at specific casinos online. But, they are usually offered on a trial basis. In order to begin playing, they need to register with the casino. Join every casino that offers bonuses if you are looking to play in real money.

When you register, you’ll have the ability to go to the casino to play the many roulettes, blackjacks, slot machines and poker games. When you visit the site it is possible to select which game you would like to play. Then, you press the play button. You can now enter the casino to take part in the game. The casino will not take your cash immediately.

You can download the software on any casino’s website If you are not a fan of the appearance of online slot machines. Mobile devices are among the devices that support internet access. If you want to play online casino games you must download the mobile version. The majority of games work with Android. Thus, if you wish to enjoy slot games while on the move it is possible to play with your sa game phone to enjoy it.

In the end, the most effective way to bet on the sa is through the online casinos which offer the opportunity to win money. It is possible to play games with real money at these sa gaming websites, including the no limit hold em Pokergame, the craps and roulette, in addition to the kul slot machine. sagame There is really no doubt that online casinos provide the most exciting gambling opportunities, as well as the possibility of winning real winnings. It is possible to enjoy these benefits by participating in casinos using your mobile telephone. It is also possible to visit the site and play gratis games to find out how they operate.

ออกกำลังกายอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพ

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย คือ การทำ กิจกรรม ที่ได้ออกแรงหรือ เคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ โดยช่วยจัดระเบียบร่างกายและควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความทนทาน ความแข็งแรง การทรงตัว และความยืดหยุ่น ดังนี้

 • ความทนทาน (Endurance) ช่วยให้หัวใจแข็งแรง เพื่อร่างกายจะได้ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ดีขึ้น และไม่เหนื่อยง่ายเมื่อทำกิจกรรมหนัก ๆ
 • ความแข็งแรง (Strenght) ช่วยให้แบกของหนัก ออกแรง รวมทั้งทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
 • การทรงตัว (Balance) ช่วยให้ทรงตัว รวมทั้งเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่หกล้มได้ง่าย
 • ความยืดหยุ่น (Flexibility) ช่วยให้ยืดตัว เอี้ยวตัว หรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายขึ้น

การดูแลตนเองหลังการทำแผล

การทำแผล

 • หลังทำแผล แล้ว ระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกายจะเริ่มเกิด กระบวนการอักเสบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อของบาดแผล โดยจะเริ่มมีอาการบวม แดง และเจ็บปวดบริเวณบาดแผล ซึ่งบรรเทาอาการได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวดตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ
 • ปิดแผลไว้ หรือรักษาความสะอาดบริเวณที่เกิดแผล ให้แผลแห้งและสะอาดอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้แผลสมานตัวดีและเร็วขึ้น
 • ต้องล้างมือให้สะอาดขณะล้างแผลและเปลี่ยนผ้าพันแผลเสมอ ในบางราย แพทย์จะแนะนำขั้นตอน วิธีการ และความบ่อยในการเปลี่ยนผ้าพันแผลด้วยตนเองที่บ้าน
 • ในรายที่มีแผลรุนแรงและผ่านการผ่าตัดมา ควรรอ 2-4 วันหลังผ่าตัดทำแผลแล้วจึงอาบน้ำได้ หรือสอบถามข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่กลับไปอาบน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการแช่ในอ่างอาบน้ำหรือการว่ายน้ำจนกว่าแผลจะหายดี หรือจนกว่าแพทย์จะอนุญาต เพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ
 • เมื่อแผลเริ่มแห้งและสมานตัว อาจเกิดสะเก็ดแผลและรอยแผลเป็นขึ้น โดยผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการแกะหรือเกาแผลบริเวณที่แห้งและตกสะเก็ด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผิวหนังด้านล่างจนแผลสมานตัวช้าลงไปอีก และป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นที่รุนแรงขึ้น
 • หลังแผลหายดี แล้วมีรอยแผลเป็นปรากฏขึ้น ให้นวดหรือทาบริเวณแผลเป็นนั้นด้วยโลชั่นหรือปิโตรเลียมเจลลี่ ซึ่งช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวโดยรอบ เพื่อรักษาบรรเทาความรุนแรงของรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้น
 • ป้องกันสัตว์เลี้ยงมาอยู่ใกล้บริเวณที่เป็นแผล เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • ผู้ป่วยอายุน้อยจะมีการสมานตัวของแผลเร็วกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่อาจกระทบต่อบาดแผลและกระบวนการสมานอย่างการเล่นกีฬาไปก่อนจนกว่าแผลจะหายดี
 • ในระหว่างที่พักฟื้น ควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตีน อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุสูงอย่างพวกผักผลไม้ และอาหารที่มีเส้นใยสูงอย่างพวกธัญพืช
 • ดูแลรักษาสุขภาพของตน ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และไปพบแพทย์ตามนัดหมายเสมอ

ตรวจมะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรองเพื่อสุขภาพทรวงอก

ตรวจมะเร็งเต้านม

การตรวจมะเร็งเต้านม เป็นการคัดกรองสุขภาพที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับ คุณผู้หญิง เนื่องจากจะช่วยให้ผู้หญิงสามารถป้องกันหรือตรวจพบมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทว่าการตรวจมะเร็งเต้านมนั้นควรเริ่มเมื่อใด และตรวจอย่างไรได้บ้างนั้น เป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรทราบก่อนตัดสินใจเข้ารับการตรวจ

การตรวจมะเร็งเต้านมเป็นอย่างไร ?

การตรวจมะเร็งเต้านม คือ การคัดกรองสุขภาพของผู้หญิง เพื่อตรวจหาสัญญาณของมะเร็งเต้านมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจมะเร็งเต้านมเป็นประจำจะช่วยให้แพทย์สามารถป้องกันและรับมือกับโรคนี้ได้ดียิ่งขึ้น เพราะยิ่งตรวจพบเร็วก็จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการตรวจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ว่าวิธีใดเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้เข้ารับการตรวจมากที่สุด

Captain America – The First Avenger Review

The first Avenging Angle to be avenged by All! The story is based on “Avatar The Last Airbender” Graphic book that tells of an innocent Avatar fighting against an oppressive system. An enigmatic and powerful bender known as Razer enters Bending Bay to find out what the Avatar is doing and where they’ve been. The shores of Bending Bay, there is peace that is not always comfortable as the brothers fight against the evil dragon, Mako. The brothers learn that they are Avatar is the first to get revenge for their father’s misdeeds and that he’s done his part to get revenge.

This novel was captivating and thrilling. The illustrations were visually and dramatic. However, the dialogue added character depth. Also, the dialogue provided characters a sense of emotional vigor which is essential in writing. It creates a riveting and enjoyable reading.

It feels as if the First Avenger is part of Avatar. Though it has elements of that series however, it has its own unique style. It was akin to the spirit like the earlier films which I loved. Its blend of martial arts with mysticism and epic adventure truly makes The First Avenger stand out.

Eric Heisserer was a superb performance as the show’s main character. He’s a strong and confident guy with a strong and determined character whose motives in fighting the evil doer are quite comprehendable. Although the story can get a bit confusing but the overall plot tends to be easy to follow. I liked the character’s confident and bold character. The book could benefit from a greater amount of character development.

Peter Ugent is the series leading character. Peter is the son of a rich Brazilian family. His primary motives in fighting the evil one originate from the need to be self-confident. His real motivation is revenge over the death of his brother. There is no one more than him to accomplish this. He is captured by a sinister sorceress. promises to never forget the man he loves, yet it’s difficult for him forget himself.

The First Avenger begins as Ugent pursues the villain who fled, though he fights his way through a city packed with zombies and villains. Eventually, he fights his way into the castle that his father lives in and is able to kill the sorceress himself. In the end, it turns out that the sorceress was employing the evil Avatar to control the entire population of the surrounding area. In the present, Ugent must fight her in order to determine who holds the right to the fortune of his father’s.

Even though the story is very well-written, it may be slow. The characters are not given much improvement. The story could use some character growth. Additionally, I thought there was a lot of flaws in the plot. There were pages that weren’t there at near the end which could have been explained better.

Overall, it was a good book. The plot was written well and I enjoyed the characters. Also, Ugent’s determination to fight for the people are important to him was inspiring. The ending was too slow, and the story could have been tightened slightly. Overall, I think it is worthy of reading, but not enough to rate it five stars. If you’re in search of an enjoyable Captain America book, this is a good one.

After having read the First Avenger, I wanted additional Captain America books. I enjoyed the First Avenger best. The tale begins following the Civil War, and covers Captain America’s struggle against General Bob Lee Thompson. After beating Thompson General Robert Lee offers to surrender to America however, they have no desire to accept because of the resentment they suffered from the previous leaders.

Steve Englehart has written the following Captain America book. https://moviefree8k.com/movie/captain-america-the-first-avenger-กัปตันอเมริกา-อเวนเ/ It takes place shortly before the Civil War is over. It is Captain America versus the Red Skull and Captain America must win if they are to save the prisoners of Woolworth Camp. The story is filled with great characters and action scenes. It’s very easy to feel the emotions and experience the combat. It’s very realistic.

Last but not least, I want to praise Steve Englehart and Walt Simonson in introducing modern day Captain America in the first in the first. You can be sure that the contemporary Cap would not be the way it is without his first appearance. The Cap was without doubt one of the most popular comic-book superhero of all time. He was also one of the first superheroes to break the mould when it came to the appearance. The modern day Cap is much different than his super-hero roots.

In summation, this was an excellent book. Readers are left with a desire for more. I’m sure this is going to continue with Captain America books. It was a captivating, interesting, well-written and entertaining story. I highly recommend it to any teenager or young adult who enjoys super hero film and comics in general.

ศัลยกรรมคืนความอ่อนเยาว์ด้วยวิธีดึงหน้า

วิธีดึงหน้า

ปัญหาผิวหย่อนคล้อย อาจทำให้หน้าของคุณดูเหนื่อยล้ากว่าปกติ หนึ่งใน วิธีศัลยกรรม เพื่อความงามที่อาจ ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ใบหน้า คุณได้ คือการดึงหน้า (Face-lift หรือ Rhytidectomy) ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยยกกระชับผิวหน้าและลำคอที่หย่อนคล้อยให้เต่งตึงและดูอ่อนเยาว์

การศัลยกรรมด้วยวิธีดึงหน้าไม่เพียงช่วยดึงกล้ามเนื้อใบหน้าและเย็บเพื่อให้ผิวหนังกระชับขึ้นตามชื่อเท่านั้น แต่ยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ใต้ผิวหนังด้วย ในบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้ อย่างขั้นตอนการทำและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการทำศัลยกรรมดึงหน้าไว้ให้คุณแล้ว

การดึงหน้าใช้แก้ปัญหาอะไรบ้าง

เมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายจะเสื่อมถอยลง โดยเฉพาะความเหี่ยวย่นของใบหน้าซึ่งเป็นส่วนที่เห็นความเปลี่ยนแปลงตามวัยได้อย่างชัดเจน ทั้งผิวหนัง เนื้อเยื่อ กระดูก และไขมันใต้ผิวหนัง ทำให้ผิวดูแห้ง บางลง มีริ้วรอย และผิวหย่อนคล้อย นอกจากนี้ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การสูบบุหรี่ และความเครียด รวมถึงโรคประจำตัว อย่างโรคอ้วนก็อาจเป็นปัจจัยที่เร่งให้ผิวเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกติ

วิธีดึงหน้ามักใช้แก้ปัญหาของผิวหน้าและลำคอในกรณีต่อไปนี้

 • ผิวหนังหย่อนคล้อย โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าส่วนกลาง ส่วนล่าง และลำคอ
 • ร่องลึกบริเวณใต้ตา และร่องแก้ม
 • ไขมันใต้ผิวหน้าที่หย่อนยาน ซึ่งอาจทำให้เกิดผิวหย่อนคล้อย ร่อง และรอยย่นบริเวณขากรรไกร (Jowls)
 • ไขมันใต้ชั้นผิวหนังไปสะสมอยู่บริเวณใต้คาง ทำให้เกิดเหนียงหรือคางสองชั้น (Double Chin)

การปรึกษาและวิเคราะห์ปัญหาผิวก่อนผ่าตัดดึงหน้า

ผู้ที่เหมาะกับการศัลยกรรมดึงหน้า ได้แก่ ผู้ที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี มีปัญหาผิวหน้าและลำคอหย่อนคล้อยเล็กน้อยถึงปานกลาง โดยที่ผิวยังคงมีความยืดหยุ่น และมีโครงสร้างกระดูกที่ปกติ ผู้เข้ารับการผ่าตัดดึงหน้าต้องไม่มีโรคประจำตัวหรือใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด หยุดสูบบุหรี่ หยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ใช้สารเสพติด เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน รวมถึงเป็นผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่ตามมาหลังการผ่าตัด

ก่อนการเข้ารับการผ่าตัด แพทย์จะสอบถามประวัติสุขภาพ เช่น ประวัติการรักษาและการผ่าตัด การใช้ยาหรืออาหารเสริม พฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และอาจตรวจร่างกายเบื้องต้น จากนั้นแพทย์จะตรวจและถ่ายภาพใบหน้าเพื่อวิเคราะห์รูปหน้า ไขมันบริเวณใบหน้า โครงสร้างของกระดูก และตรวจสภาพผิวหนัง เพื่อวางแผนการผ่าตัดดึงหน้าให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละคน

นอกจากนี้ แพทย์จะสอบถามความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัด และอธิบายรายละเอียดและผลลัพธ์หลังการผ่าตัดให้เข้าใจ โดยเฉพาะกรณีที่มีปัญหาผิวบางอย่างซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการดึงหน้า อย่างริ้วรอยตื้นหรือใบหน้าไม่เท่ากันแต่กำเนิด