รับมือกับความเครียดในที่ทำงานอย่างไร

หากพบสัญญาณบางอย่างข้างต้นในตัวเอง คุณอาจจะกำลังเผชิญกับ ความเครียดในที่ทำงาน ควรปรึกษาผู้จัดการหรือ ตัวแทนสหพันธ์แรงงาน ในองค์กรเพื่อหาวิธีลดความเครียดลง อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้นอกจากจะบ่งบอกว่าคุณกำลังเผชิญความเครียดจากที่ทำงานแล้ว ยังอาจเป็นสัญญาณของโรคอื่นๆ ได้อีกด้วย หากต้องเผชิญกับอาการเหล่านี้นาน ๆ คุณควรเข้าพบคุณหมอโดยด่วน และหากเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการเหล่านี้ ควรให้ความช่วยเหลือ เช่น แจ้งหัวหน้างาน เป็นที่ปรึกษาให้เพื่อน

เพื่อลดและควบคุมความเครียด เราจำเป็นที่จะต้องหาต้นตอของปัญหาให้ได้ ต้นตอของปัญหาอาจเกิดจากปัญหาส่วนตัว ปัญหาขององค์กรหรือทั้งสองปัจจัยร่วมกัน ดังนั้น การแก้ไขจึงขึ้นอยู่กับต้นตอของความเครียดที่เกิดขึ้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง ด้วยการฝึกตัวเองให้เป็นคนเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเองมากขึ้น เพิ่มทักษะในการสื่อสาร บำบัดพฤติกรรมด้านพุทธิปัญญา เป็นต้น ในขณะที่องค์กรควรจัดโครงการต่างๆ ที่ช่วยเสริมการทำงานให้พนักงานและลดจำนวนเวลางานลง

ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น