Ammonium Chloride

Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์)

เป็นยาช่วยปรับสภาพเลือดที่มีความเป็นด่างมากเกินไปให้กลับสู่สภาวะสมดุล Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์)   โดยเพิ่มความเป็นกรดหรือทำให้เป็นกรด นำมาใช้รักษาภาวะเลือดเป็นด่างจากกระบวนการเผาผลาญ (Metabolic Alkalosis) ระดับคลอไรด์ในเลือดต่ำ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Ammonium Chloride มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Ammonium Chloride

กลุ่มยา ยาเพิ่มความเป็นกรดในเลือด
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ช่วยเพิ่มความเป็นกรดของเลือด รักษาภาวะเลือดเป็นด่างจากกระบวนการเผาผลาญและระดับคลอไรด์ในเลือดต่ำ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาหยดเข้าทางหลอดเลือด

คำเตือนในการใช้ยา Ammonium Chloride

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • ผู้ที่มีภาวะขาดโซเดียม ปอดบกพร่อง ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นโรคไตหรือโรคตับ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
 • ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
 • ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่งในระหว่างที่ใช้ยานี้
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยานี้ก่อนใช้ยา
แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride)
แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride)

ปริมาณการใช้ยา Ammonium Chloride

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

เพิ่มความเป็นกรดของเลือด

ผู้ใหญ่

ปริมาณการใช้ยาขึ้นอยู่กับความรุนแรง อาการ และความทนต่อยาของผู้ป่วย ยาแบบสารละลายต้องเจือจางก่อนใช้และหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำด้วยอัตราไม่เกิน 5 มิลลิลิตร/นาที โดยคอยตรวจสอบค่าไบคาร์บอเนตในเลือด (Bicarbonate) เนื่องจากมีผลต่อสภาพกรดด่างของเลือด

การใช้ยา Ammonium Chloride

 • ยา Ammonium Chloride ต้องเจือจางยาในของเหลวก่อนใช้ โดยให้ยาด้วยวิธีหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • เก็บยาที่อุณหภูมิระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Ammonium Chloride

เจ็บหรือระคายเคืองบริเวณที่ฉีดยา มีผื่นขึ้น ปวดศีรษะ ง่วงซึมอย่างรุนแรง มีอาการสับสน ภาวะระบายลมหายใจเกิน หัวใจเต้นช้า เป็นต้น การใช้ยา Ammonium Chloride อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาหรือไปพบแพทย์ทันที

 • ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • จังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นช้า หายใจผิดปกติ รู้สึกสับสน ผิวซีด ชัก ระดับแอมโมเนียในร่างกายสูง อาจส่งผลให้มีอาการบางอย่าง เหงื่อออกมาก กระตุก หรืออาเจียน เป็นต้น
 • หากยารั่วออกจากเส้นเลือดในขณะที่ให้ยา ผู้ป่วยอาจมีอาการระคายเคือง แสบ ปวด บวม แดง หรือมีของเหลวรั่วออกจากบริเวณที่ให้ยา

ข้อควรระวังและคำเตือน
ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแอมโมเนียมคลอไรด์
ก่อนใช้ยาแอมโมเนียมคลอไรด์

ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรว่า คุณแพ้ยาแอมโมเนียมคลอไรด์หรือยาอื่นๆ
ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับยาที่แพทย์สั่ง และยาที่แพทย์ไม่ได้สั่ง วิตามิน รวมทั้งวิตามินต่างๆ
ให้แจ้งแพทย์หากคุณตั้งครรภ์ มีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
ให้แจ้งแพทย์หากคุณมีภาวะไตเสื่อมหรือตับเสื่อม
ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
เพียงพอเพื่อระบุความเสี่ยงเมื่อใช้ยานี้ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ไม่มีการศึกษาในผู้หญิง โปรดปรึกษาแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้ ยาแอมโมเนียมคลอไรด์มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C ตามที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration :FDA) ได้กำหนดไว้

ความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ตามองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา มีรายการอ้างอิงดังต่อไปนี้

A=ไม่มีความเสี่ยง
B=ไม่มีความเสี่ยงในบางงานวิจัย
C=อาจมีความเสี่ยง
D=มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
X=ห้ามใช้
N=ไม่ทราบแน่ชัด
ผลข้างเคียง
ผลข้างเคียงจากยาแอมโมเนียมคลอไรด์
ผลข้างเคียง ได้แก่

อาการปวดหรือระคายเคืองในบริเวณที่ฉีด หรือตามแนวเส้นเลือด หากอัตราการฉีดเข้าเส้นเลือดเร็วเกินไป
ผื่น
ปวดศีรษะ
ง่วงซึมเรื้อรัง
มึนงง
มีอาการหายใจเร็วกว่าปกติ (Hyperventilation)
มีภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) และระยะต่างๆ ของอาการตื่นเต้นสลับกับอาการโคม่า
อาการข้างเคียงเหล่านี้พบไม่ได้ในผู้ใช้ยาทุกคน และอาจมีอาการข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุข้างต้น หากคุณมีข้องกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

รู้จักกับปฏิกิริยาของยา
ปฏิกิริยากับยาอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา ยาแอมโมเนียมคลอไรด์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นที่คุณใช้อยู่ หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาของยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรทำรายการยาที่ใช้อยู่ทั้งหมด (ยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ และยาสมุนไพร) และแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์
ยาแอมโมเนียมคลอไรด์อาจทำปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ได้  เว็บสล็อต โดยการเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นของยากับ อาหาร หรือแอลกอฮอล์ ก่อนการใช้ยา

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่นๆ
ยาแอมโมเนียมคลอไรด์อาจทำปฏิกิริยากับสภาวะทางสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้สภาวะทางสุขภาพเสื่อมลง หรือเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเสมอเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทั้งหมดของคุณในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาวะปอดอุดตัน (Pulmonary insufficiency)
ภาวะบวมน้ำเหตุหัวใจ (Cardiac oedema)
ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์สูง (High total carbon dioxide)
ขนาดยา
ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้เสมอ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่
ใช้เป็นยาที่ทำให้เป็นกรด

ผู้ใหญ่: ขนาดยาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและสภาพร่างกายของผู้ป่วย สารละลายควรทำให้เจือจางก่อนก่อนใช้ และอัตราการฉีดเข้าเส้นเลือดไม่ควรเกิน 5 มล./นาที ให้เฝ้าระวังขนาดยา โดยการกำหนดซ้ำตัวยาเซรั่มไบคาร์บอเนต (serum bicarbonate)

ความเข้มข้นสุดท้ายไม่ควรเกิน 1-2%  แอมโมเนียมคลอไรด์ การละลายตัวยา: ทำให้เจือจางก่อนใช้ สารละลายที่ประกอบด้วยแอมโมเนียมคลอไรด์ 100-200 มิลลิอีควิวาเลนท์ ควรทำให้เจือจางด้วยโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ในปริมาณ 500 หรือ 1000 มล. โดยฉีดเข้าเส้นเลือด

การเกิดปฏิกิริยากับยาอื่น: เกิดปฏิกิริยากับยาเลวอร์ฟานอล (levorphanol) เมื่อผสมกัน

ขนาดยาสำหรับเด็ก
ขนาดใช้ไม่ได้กำหนดไว้สำหรับผู้ป่วยโรคเด็ก ยาแอมโมเนียมคลอไรด์อาจไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เป็นสิ่งสำคัญเสมอที่ต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น