กลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเป็น ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ (Flu or Influenza)

ไอหรือจาม แต่มีความรุนแรงและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได้  ไข้หวัดใหญ่ (Flu or Influenza) โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจในส่วนของจมูก ลำคอ และปอด อาการเบื้องต้นคล้ายไข้หวัดธรรมดา มีไข้ ตัวร้อน น้ำมูกไหล 

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดปี และระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝนที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

ข้อแตกต่างเบื้องต้นของไข้หวัด (Cold) และไข้หวัดใหญ่ (Flu)

แม้อาการของไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่จะค่อนข้างคล้ายกันจนอาจทำให้หลายคนสับสน แต่ผู้ป่วยมักแสดงอาการแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งสามารถสังเกตได้ ดังนี้

อาการของไข้หวัด

 • ผู้ป่วยจะค่อย ๆ แสดงอาการป่วยทีละน้อย
 • คัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ มีเสมหะ เป็นต้น ผู้ป่วยมักมีอาการในระบบหายใจ
 • ผู้ป่วยไข้หวัดยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแม้จะมีอาการป่วยรบกวนเป็นระยะ

อาการของไข้หวัดใหญ่

 • ผู้ป่วยจะเกิดอาการอย่างเฉียบพลัน มีไข้สูง และมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัด
 • ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเป็นลักษณะเด่น ร่วมกับมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและอ่อนเพลีย
 • ผู้ป่วยจะรู้สึกเพลียมากกว่าไข้หวัด และต้องการพักผ่อนมากกว่าปกติ ซึ่งควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาหากมีไข้สูงมากหรือมีภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ

โดยรายงานล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสถิติผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ค่อนข้างสูง พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง 20 กันยายน 2561 มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศรวมกว่า 114,874 ราย ดังนั้น โรคไข้หวัดใหญ่จึงเป็น 1 ในโรคที่ควรเฝ้าระวังที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ

กลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเป็น ไข้หวัดใหญ่
กลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเป็น ไข้หวัดใหญ่

ประเภทของไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ A, B และ C ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ Influenza Virus โดยการติดเชื้อที่พบในมนุษย์

ไวรัสชนิด A
คนที่ติดเชื้อไปสู่คนอื่น ๆ ทางการไอ จาม และอากาศหายใจที่มีเชื้อไวรัสกระจายอยู่  มีความรุนแรงและอันตรายมากที่สุด สามารถติดต่อจากสัตว์พาหะมาสู่คน จึงสามารถแพร่ระบาดได้เป็นวงกว้าง หรือระบาดไปทั่วโลกได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

Hemagglutinin (HA) และ Neuraminidase (NA) โดย HA โครงสร้างของไวรัสชนิด A แตกต่างจากไวรัสชนิดอื่น คือ มีไกลโคโปรตีน 2 แบบ มีหน้าที่จับกับตัวรับสารของเซลล์แล้วบุกรุกเซลล์ สร้างอนุภาคไวรัสขึ้นมาใหม่ เมื่อติดเชื้อแล้ว NA จะทำหน้าที่ส่งไวรัสที่สร้างขึ้นใหม่แพร่กระจายไปสู่เซลล์อื่น ๆ

สายพันธุ์ของไวรัสจึงถูกตั้งชื่อตามการจับตัวของโปรตีน โปรตีน HA มีทั้งสิ้น 15 ชนิดย่อย และ NA มี 9 ชนิดย่อย อย่างสายพันธุ์ที่มีการระบาดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เช่น H1N1 (ไข้หวัดหมู) H5N1 (ไข้หวัดนก)

ไวรัสชนิด B
มักแพร่ระบาดตามฤดูกาลที่มีสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการติดเชื้อ อย่างฤดูหนาวและฤดูฝน เช่น ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Seasonal Flu) อาจแพร่ระบาดได้ในระดับภูมิภาค

ไวรัสชนิด C
เป็นการติดเชื้อทางระบบหายใจที่ไม่รุนแรง มีอาการป่วยเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการป่วยเลย ไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด

ไวรัสชนิด D
เป็นการติดเชื้อที่พบเฉพาะในสัตว์ และยังไม่พบการติดเชื้อที่แพร่มาสู่คน

อาการของไข้หวัดใหญ่

อาการป่วยไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการเบื้องต้นคล้ายผู้ป่วยไข้หวัดธรรมดา จะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายได้มากกว่า มีไข้สูงมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียหมดแรง ไอ จาม เจ็บคอ คออักเสบ บางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องร่วงร่วมด้วย บางราย ผู้ป่วยมีอาการแสดงอย่างอื่น แต่ไม่มีไข้ และอาจมีอาการแทรกซ้อนอื่นได้ด้วย ทั้งนี้อาการป่วยที่อาจเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับร่างกาย อายุ และโรคประจำตัวเดิมของแต่ละบุคคลด้วย

▪ มีอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาว
▪ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา
▪ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
เบื่ออาหาร
▪ คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแห้งๆ
▪ ในเด็กอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้

ในรายที่อาการรุนแรง มักเกิดในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังอยู่ก่อน ซึ่งจะเกิดโรคแทรกซ้อนที่ระบบอื่นๆ ด้วย เช่น

พบอาการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อย หอบ หรือมีอาการหัวใจวาย
ระบบประสาท พบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะปวดศีรษะมาก และซึมลง
ระบบหายใจ:มีหลอดลมอักเสบและปอดบวม ผู้ป่วยจะแน่นหน้าอก และเหนื่อย
ปวดตามตัวนานถึง 2 สัปดาห์ โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่มักจะหายในไม่กี่วัน แต่ก็มีผู้ป่วยบางราย มีอาการไอ ในรายที่เสียชีวิตมักมีอาการปอดบวม และโรคหัวใจ

สาเหตุของไข้หวัดใหญ่

โดยการผ่านทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ สาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากร่างกายได้รับเชื้อไวรัสกลุ่ม Influenza Virus เช่นเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ การรับของเหลวที่มีเชื้อไวรัสปะปนอยู่ผ่านการกิน การดื่ม หรือการสัมผัสเชื้อเข้าสู่เนื้อเยื่อร่างกายโดยตรงทางเลือด น้ำเหลือง น้ำหล่อลื่นที่ดวงตา

ทั้งนี้ การติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ไวรัสด้วย  เว็บสล็อต บางสายพันธุ์สามารถติดต่อจากสัตว์เลือดอุ่นที่เป็นพาหะสู่คนได้ โดยเฉพาะปศุสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มีความใกล้ชิดกับคน ไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์จึงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในหมู่ปศุสัตว์และเกษตรกรค่อนข้างสูง

การวินิจฉัยไข้หวัดใหญ่

อาจสังเกตได้จากอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น หากสงสัยว่าตนหรือคนใกล้ชิดเป็นไข้หวัดใหญ่  โดยปกติผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะมีไข้สูง หนาวสั่น ไอ เจ็บคอ คัดจมูก ปวดหัว และอ่อนเพลีย บางรายอาจอาเจียนหรือมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ซึ่งอาการป่วยเหล่านี้จะค่อย ๆ ดีขึ้น และหายเป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์ แต่หากอาการไม่ดีขึ้น มีอาการแย่ลง หรือมีอาการแทรกซ้อนอื่น ๆ อย่างปอดบวม หอบหืด ติดเชื้อที่หู หรือการทำงานของหัวใจผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

การตรวจอาการในเบื้องต้น หากไปพบแพทย์แล้วแพทย์สงสัยเกี่ยวกับอาการป่วย  ยังไม่สามารถให้ผลวินิจฉัยที่แน่ชัดได้ แพทย์อาจใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพิ่มเติมตามเหมาะสม เช่น การเก็บตัวอย่างเชื้อจากน้ำมูกหรือเสมหะไปตรวจ การเพาะเลี้ยงเชื้อ หรือการตรวจหาไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น

การรักษาไข้หวัดใหญ่

หากมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ แพทย์จะจ่ายยาเพื่อรักษาตามอาการที่ป่วย สามารถใช้ยารักษาได้ด้วยตนเองภายใต้คำแนะนำของเภสัชกร เช่นยาลดไข้ ยาแก้หวัด เช็ดตัวลดไข้ และควรนอนหลับพักฟื้นให้เพียงพอ เพราะการป่วยไข้หวัดใหญ่จะทำให้ร่างกายอ่อนล้าและต้องการการพักผ่อนมากกว่าปกติ

หากมีอาการที่น่าสงสัยหรือจัดอยู่ในผู้ป่วยสายพันธุ์อันตรายที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ เพื่อรับยาต้านไวรัสป้องกันหรือลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส

ภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่

ภาวะร่างกายขาดน้ำ การติดเชื้อในหู โรคไข้หวัดใหญ่อาจเป็นเหตุให้ร่างกายเกิดภาวะแทรกซ้อนและโรคต่าง ๆ การติดเชื้อที่ไซนัส หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ปอดอักเสบ ปัญหาที่ระบบประสาทส่วนกลาง กล้ามเนื้ออักเสบ หัวใจวาย กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน และมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่มีความรุนแรงกว่า

นอกจากนั้น อาการของไข้หวัดใหญ่ยังเป็นเหตุทำให้อาการป่วยโรคอื่นที่เป็นอยู่ก่อนหน้าทรุดหนักลง เช่น โรคเบาหวาน โรคหอบหืด และโรคหัวใจ

การป้องกันไข้หวัดใหญ่

ในปัจจุบันมีวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันไวรัสที่สามารถฉีดได้ปีละครั้ง แต่ไม่สามารถป้องกันไวรัสได้ทุกชนิด รวมถึงมียาต้านไวรัสที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ในผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และการสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย และสุขอนามัยในการใช้ชีวิต ก็เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการป่วยไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยเช่นกัน

Ammonium Chloride

Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์)

เป็นยาช่วยปรับสภาพเลือดที่มีความเป็นด่างมากเกินไปให้กลับสู่สภาวะสมดุล Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์)   โดยเพิ่มความเป็นกรดหรือทำให้เป็นกรด นำมาใช้รักษาภาวะเลือดเป็นด่างจากกระบวนการเผาผลาญ (Metabolic Alkalosis) ระดับคลอไรด์ในเลือดต่ำ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Ammonium Chloride มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Ammonium Chloride

กลุ่มยา ยาเพิ่มความเป็นกรดในเลือด
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ช่วยเพิ่มความเป็นกรดของเลือด รักษาภาวะเลือดเป็นด่างจากกระบวนการเผาผลาญและระดับคลอไรด์ในเลือดต่ำ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาหยดเข้าทางหลอดเลือด

คำเตือนในการใช้ยา Ammonium Chloride

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • ผู้ที่มีภาวะขาดโซเดียม ปอดบกพร่อง ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นโรคไตหรือโรคตับ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
 • ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
 • ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่งในระหว่างที่ใช้ยานี้
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยานี้ก่อนใช้ยา
แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride)
แอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride)

ปริมาณการใช้ยา Ammonium Chloride

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

เพิ่มความเป็นกรดของเลือด

ผู้ใหญ่

ปริมาณการใช้ยาขึ้นอยู่กับความรุนแรง อาการ และความทนต่อยาของผู้ป่วย ยาแบบสารละลายต้องเจือจางก่อนใช้และหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำด้วยอัตราไม่เกิน 5 มิลลิลิตร/นาที โดยคอยตรวจสอบค่าไบคาร์บอเนตในเลือด (Bicarbonate) เนื่องจากมีผลต่อสภาพกรดด่างของเลือด

การใช้ยา Ammonium Chloride

 • ยา Ammonium Chloride ต้องเจือจางยาในของเหลวก่อนใช้ โดยให้ยาด้วยวิธีหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • เก็บยาที่อุณหภูมิระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Ammonium Chloride

เจ็บหรือระคายเคืองบริเวณที่ฉีดยา มีผื่นขึ้น ปวดศีรษะ ง่วงซึมอย่างรุนแรง มีอาการสับสน ภาวะระบายลมหายใจเกิน หัวใจเต้นช้า เป็นต้น การใช้ยา Ammonium Chloride อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาหรือไปพบแพทย์ทันที

 • ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • จังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นช้า หายใจผิดปกติ รู้สึกสับสน ผิวซีด ชัก ระดับแอมโมเนียในร่างกายสูง อาจส่งผลให้มีอาการบางอย่าง เหงื่อออกมาก กระตุก หรืออาเจียน เป็นต้น
 • หากยารั่วออกจากเส้นเลือดในขณะที่ให้ยา ผู้ป่วยอาจมีอาการระคายเคือง แสบ ปวด บวม แดง หรือมีของเหลวรั่วออกจากบริเวณที่ให้ยา

ข้อควรระวังและคำเตือน
ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแอมโมเนียมคลอไรด์
ก่อนใช้ยาแอมโมเนียมคลอไรด์

ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรว่า คุณแพ้ยาแอมโมเนียมคลอไรด์หรือยาอื่นๆ
ให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับยาที่แพทย์สั่ง และยาที่แพทย์ไม่ได้สั่ง วิตามิน รวมทั้งวิตามินต่างๆ
ให้แจ้งแพทย์หากคุณตั้งครรภ์ มีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
ให้แจ้งแพทย์หากคุณมีภาวะไตเสื่อมหรือตับเสื่อม
ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
เพียงพอเพื่อระบุความเสี่ยงเมื่อใช้ยานี้ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ไม่มีการศึกษาในผู้หญิง โปรดปรึกษาแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้ ยาแอมโมเนียมคลอไรด์มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C ตามที่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US Food and Drug Administration :FDA) ได้กำหนดไว้

ความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ตามองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา มีรายการอ้างอิงดังต่อไปนี้

A=ไม่มีความเสี่ยง
B=ไม่มีความเสี่ยงในบางงานวิจัย
C=อาจมีความเสี่ยง
D=มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
X=ห้ามใช้
N=ไม่ทราบแน่ชัด
ผลข้างเคียง
ผลข้างเคียงจากยาแอมโมเนียมคลอไรด์
ผลข้างเคียง ได้แก่

อาการปวดหรือระคายเคืองในบริเวณที่ฉีด หรือตามแนวเส้นเลือด หากอัตราการฉีดเข้าเส้นเลือดเร็วเกินไป
ผื่น
ปวดศีรษะ
ง่วงซึมเรื้อรัง
มึนงง
มีอาการหายใจเร็วกว่าปกติ (Hyperventilation)
มีภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) และระยะต่างๆ ของอาการตื่นเต้นสลับกับอาการโคม่า
อาการข้างเคียงเหล่านี้พบไม่ได้ในผู้ใช้ยาทุกคน และอาจมีอาการข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุข้างต้น หากคุณมีข้องกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

รู้จักกับปฏิกิริยาของยา
ปฏิกิริยากับยาอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา ยาแอมโมเนียมคลอไรด์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นที่คุณใช้อยู่ หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาของยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรทำรายการยาที่ใช้อยู่ทั้งหมด (ยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ และยาสมุนไพร) และแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์
ยาแอมโมเนียมคลอไรด์อาจทำปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ได้  เว็บสล็อต โดยการเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับผลข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นของยากับ อาหาร หรือแอลกอฮอล์ ก่อนการใช้ยา

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่นๆ
ยาแอมโมเนียมคลอไรด์อาจทำปฏิกิริยากับสภาวะทางสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้สภาวะทางสุขภาพเสื่อมลง หรือเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเสมอเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพทั้งหมดของคุณในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาวะปอดอุดตัน (Pulmonary insufficiency)
ภาวะบวมน้ำเหตุหัวใจ (Cardiac oedema)
ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์สูง (High total carbon dioxide)
ขนาดยา
ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้เสมอ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่
ใช้เป็นยาที่ทำให้เป็นกรด

ผู้ใหญ่: ขนาดยาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและสภาพร่างกายของผู้ป่วย สารละลายควรทำให้เจือจางก่อนก่อนใช้ และอัตราการฉีดเข้าเส้นเลือดไม่ควรเกิน 5 มล./นาที ให้เฝ้าระวังขนาดยา โดยการกำหนดซ้ำตัวยาเซรั่มไบคาร์บอเนต (serum bicarbonate)

ความเข้มข้นสุดท้ายไม่ควรเกิน 1-2%  แอมโมเนียมคลอไรด์ การละลายตัวยา: ทำให้เจือจางก่อนใช้ สารละลายที่ประกอบด้วยแอมโมเนียมคลอไรด์ 100-200 มิลลิอีควิวาเลนท์ ควรทำให้เจือจางด้วยโซเดียมคลอไรด์ 0.9% ในปริมาณ 500 หรือ 1000 มล. โดยฉีดเข้าเส้นเลือด

การเกิดปฏิกิริยากับยาอื่น: เกิดปฏิกิริยากับยาเลวอร์ฟานอล (levorphanol) เมื่อผสมกัน

ขนาดยาสำหรับเด็ก
ขนาดใช้ไม่ได้กำหนดไว้สำหรับผู้ป่วยโรคเด็ก ยาแอมโมเนียมคลอไรด์อาจไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เป็นสิ่งสำคัญเสมอที่ต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คนตื่นพยาธิตัวตืด

Albendazole (อัลเบนดาโซล) ยารักษาการติดเชื้อที่เกิดจากพยาธิตัวกลมทุกชนิด

ยารักษาการติดเชื้อที่เกิดจากพยาธิตัวกลมทุกชนิด  Albendazole (อัลเบนดาโซล) เช่น พยาธิตัวตืด พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย และพยาธิแส้ม้า เป็นต้น โดยยาจะออกฤทธิ์ด้วยการทำให้พยาธิไม่สามารถดูดซึมน้ำตาลในร่างกายไปใช้ จนพยาธิไม่มีพลังงานและตายลงในที่สุด

 เกี่ยวกับ Albendazole

กลุ่มยา ยาถ่ายพยาธิ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาโรคพยาธิทุกชนิด
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาเม็ด


คำเตือนการใช้ยา Albendazole

 • ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หญิงที่ตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนมีบุตรต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ และตลอดการใช้ยาควรมีการคุมกำเนิดจนกระทั่งหยุดใช้ยาไปแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน หากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นระหว่างนี้ต้องรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

 • หญิงที่กำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

 • ยานี้เป็นยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ห้ามแบ่งให้ผู้อื่นรับประทานโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

 • ผู้ที่แพ้ยาอัลเบนดาโซลหรือส่วนผสมภายในยา รวมถึงยาชนิดอื่นที่คล้ายกัน เช่น มีเบนดาโซล (Mebendazole) ไม่ควรใช้ยานี้

 • ผู้ป่วยโรคตับหรือเคยมีประวัติป่วยเป็นโรคตับ โรคจอประสาทตา รวมทั้งผู้ที่มีภาวะไขกระดูกทำงานผิดปกติ เกล็ดเลือดต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา

 • ก่อนเข้ารับการผ่าตัดใด ๆ ไม่เว้นแม้แต่การผ่าตัดทางทันตกรรมควรแจ้งให้แพทย์ที่ให้การรักษาทราบว่ากำลังใช้ยานี้

 • แจ้งให้แพทย์ทราบถึงยา สมุนไพร วิตามิน หรืออาหารเสริมใด ๆ ที่กำลังใช้หรือคิดจะใช้ โดยเฉพาะยาทีโอฟิลลีน (Theophylline) ไซเมทิดีน (Cimetidine) เดกซาเมธาโซน (Dexamethasone) และพราซิควอนเทล (Praziquantel) แพทย์อาจต้องเปลี่ยนปริมาณยาที่ใช้หรือเฝ้าดูผลข้างเคียงจากการใช้ยาอย่างใกล้ชิด

 • ผู้ที่ใช้ยาอัลเบนดาโซลเพื่อรักษาโรคที่เกิดจากไข่ของพยาธิตัวตืด แพทย์อาจให้รับประทานยาอื่นร่วมด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบประสาทที่จะเกิดขึ้นระหว่างการรักษา ทั้งนี้หากมีอาการชัก อาเจียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลียอย่างมาก หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงควรไปพบแพทย์ทันที

 • ผู้ใช้ยาอาจจำเป็นต้องตรวจเลือดบ่อย ๆ เนื่องจากยานี้สามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงได้ โดยควรตรวจเลือดทุก 2 สัปดาห์ เพื่อดูการทำงานของตับ

คนตื่นพยาธิตัวตืด!
คนตื่นพยาธิตัวตืด!

ปริมาณการใช้ยา Albendazole

รักษาโรคพยาธิไฮดาติด (Echinococcosis) ในกรณีที่เป็นถุงน้ำในตับ ปอด ช่องท้อง โดยมีสาเหตุมาจากถุงซีสต์ของพยาธิตัวตืด

รับประทาน 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เด็กและผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 60 กิโลกรัม  โดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง ปริมาณสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 800 มิลลิกรัม/วัน รับประทานติดต่อกัน 28 วัน จำนวน 3 รอบ แต่ละรอบเว้นระยะห่าง 14 วัน

รับประทาน 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โ เด็กและผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักมากกว่า 60 กิโลกรัม ดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง ปริมาณสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 400 มิลลิกรัม/วัน รับประทานติดต่อกัน 28 วัน จำนวน 3 รอบ แต่ละรอบเว้นระยะห่าง 14 วัน

รักษาโรคจากไข่พยาธิตัวตืด (Neurocysticercosis) กรณีที่มีอาการทางสมอง

รับประทาน 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เด็กและผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 60 กิโลกรัม  เว็บสล็อต  โดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง ปริมาณสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 800 มิลลิกรัม/วัน รับประทานติดต่อกัน 8-30 วัน

รับประทาน 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน เด็กและผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักมากกว่า 60 กิโลกรัม  โดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง ปริมาณสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 400 มิลลิกรัม/วัน รับประทานติดต่อกัน 8-30 วัน

ผู้ป่วยโรคนี้ยังควรได้รับยาสเตียรอยด์และยาต้านอาการชัก โดยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบรับประทานและแบบฉีดจะช่วยป้องกันภาวะความดันในสมองสูงที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงสัปดาห์แรกของการรักษา

รักษาโรคพยาธิชอนไชผิวหนัง (Cutaneous Larva Migrans)

ผู้ใหญ่รับประทานวันละ 400 มิลลิกรัม เป็นเวลา 3-7 วัน

วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป รับประทาน 400 มิลลิกรัม

รักษาโรคพยาธิไส้เดือน (Ascariasis)

เด็กและผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม เพียง 1 ครั้ง

รักษาโรคพยาธิเข็มหมุดหรือพยาธิเส้นด้าย (Pinworm Infection)

รับประทานซ้ำในอีก 2 สัปดาห์ถัดมา ผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม เพียง 1 ครั้ง

รับประทาน 200 มิลลิกรัม เพียง 1 ครั้ง  เด็กน้ำหนักน้อยกว่า 20 กิโลกรัม  แล้วรับประทานซ้ำในอีก 2 สัปดาห์ถัดมา

รับประทาน 400 มิลลิกรัม เด็กน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม  เพียง 1 ครั้ง แล้วรับประทานซ้ำในอีก 2 สัปดาห์ถัดมา

รักษาโรคเท้าช้าง (Filariasis)

วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน เด็กและผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม

รักษาโรคพยาธิปากขอ (Hookworm Infection)

เด็กและผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม เพียง 1 ครั้ง

รักษาโรคลำไส้อักเสบ (Enterocolitis)

เด็กและผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม เพียง 1 ครั้ง

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloidiasis)

วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน เด็กและผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม

โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)

วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8-14 วัน เด็กและผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม

โรคพยาธิทริโคสตรองจิลอยด์ (Trichostrongylosis)

เด็กและผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม เพียง 1 ครั้ง เด็กรับประทานพร้อมอาหาร

โรคพยาธิแส้ม้า (Whipworm Infection)

วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน เด็กและผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม

โรคพยาธิแคพิลลาเรีย (Capillariasis)

วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน  เด็กและผู้ใหญ่ รับประทาน 400 มิลลิกรัม

โรคพยาธิตัวจี๊ด (Gnathostomiasis)

วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 21 วัน เด็กและผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม

โรคพยาธิตืดหมู (Cysticercus cellulosae)

ผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8-30 วัน

เด็กรับประทาน 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8-30 วัน ปริมาณสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 800 มิลลิกรัม/วัน

โรคไมโครสปอริดิโอซิส (Microsporidiosis)

ผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

เด็กรับประทาน 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง ปริมาณสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 800 มิลลิกรัม/วัน

โรคพยาธิตัวกลมในสุนัขและแมว (Toxicariasis)

เด็กและผู้ใหญ่รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

วิธีแก้ปวดประจำเดือนอย่างทันใจ

ประจำเดือน มาปกติหรือมาไม่ปกติ เลือดที่ไหลออกมาจากช่องคลอดผู้หญิง

ประจำเดือนหรือรอบเดือน คือ เลือดที่ไหลออกมาจากช่องคลอดผู้หญิงในแต่ละเดือนอันเป็นผลมาจากการตกไข่ที่ไม่ได้รับการผสม แม้แต่ละเดือนจะมีรอบเดือนตามปกติ แต่อาจมีบางอาการที่เป็นสัญญาณการเจ็บป่วยที่ไม่ปกติซ่อนอยู่

ในแต่ละเดือน ร่างกายของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์จะมีฮอร์โมนจากสมองควบคุมกระบวนการเกิดประจำเดือนทำให้มีการตกไข่ และมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจน กับโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศ เพื่อเตรียมมดลูกให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ เว็บสล็อต  อย่างการสร้างเนื้อเยื่อที่ผนังมดลูกให้หนาขึ้น แต่หากไข่ที่ตกไม่ได้รับการปฏิสนธิกับสเปิร์มของเพศชาย เยื่อบุโพรงมดลูกที่ถูกสร้างขึ้นเหล่านี้ก็จะหลุดลอกออกและไหลออกมาจากช่องคลอดในรูปของเลือด โดยกระบวนการนี้ใช้รอบเวลาในการเกิดโดยเฉลี่ยประมาณ 28 วัน อาจมาก่อนหรือหลังเล็กน้อย โดยทั่วไปรอบประจำเดือนของผู้หญิงจึงอยู่ในช่วง 21-35 วัน

ประจำเดือนมาปกติ

ผู้หญิงจะเริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุประมาณ 12 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โดยช่วงเวลาที่มีประจำเดือนในแต่ละครั้ง คือ ประมาณ 3-8 วัน ประจำเดือนจะมามากที่สุดภายใน 2 วันแรก เลือดประจำเดือนอาจมีสีแดงเข้ม สีน้ำตาล หรือสีดำ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าตกใจ เพราะประจำเดือนที่มีสีคล้ำ คือ เยื่อบุโพรงมดลูกเก่าที่ถูกขับออกมาเท่านั้น

โดยทั่วไป สามารถเตรียมตัวรับมือและรู้ถึงวันที่จะมีประจำเดือนโดยคร่าว ๆ ได้ด้วยการจดบันทึกวันแรกที่ประจำเดือนมา หากประจำเดือนมาตามปกติ จะมาในวันเดียวกันของเดือนถัดไป หรืออาจคลาดเคลื่อนจากวันเดิมเพียงเล็กน้อย

ก่อนมีประจำเดือน ผู้หญิงสามารถสังเกตสัญญาณบางอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มอาการอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในช่วงวันที่มีการตกไข่ได้ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ท้องอืด ท้องผูกหรือท้องเสีย ไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ เจ็บหน้าอก หน้าอกขยาย หิวง่าย อยากอาหาร รับประทานมากกว่าปกติ น้ำหนักขึ้น อารมณ์แปรปรวน ความต้องการทางเพศลดลง ซึ่งอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคน

ประจำเดือนมาไม่ปกติ

หลายคนอาจเคยมีช่วงเวลาที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ มามาก มาน้อย มาช้า หรือมีอาการก่อนประจำเดือนมาที่ผิดปกติ อย่างปวดท้องมาก ปวดหัว หรือมีเลือดไหลที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน

อาการบางอย่างอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในช่วงมีประจำเดือน แต่อาการบางอย่างอาจเป็นสัญญาณสำคัญของโรคหรืออาการเจ็บป่วยอย่างอื่น ซึ่งควรไปปรึกษาแพทย์หากพบอาการดังต่อไปนี้

 • เหนื่อยล้า อ่อนเพลียมาก แม้ทำกิจกรรมธรรมดา
 • วิงเวียนศีรษะ
 • หน้าซีด ตัวซีด
 • มีประจำเดือนที่ผิดไปจากปกติ เช่น
  • ปวดท้องมากกว่าปกติที่เคยเป็นในแต่ละเดือน
  • ปวดบริเวณท้องช่วงล่างลงมา
  • ประจำเดือนมานานกว่า 7 วัน
  • ประจำเดือนมาบ่อยกว่าเดือนละครั้ง
  • ประจำเดือนเป็นลิ่มเลือดหรือเป็นก้อนเลือดหนา
  • ประจำเดือนมามากจนเลอะที่นอนหรือเสื้อผ้า และต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อย ๆ ทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง
  • ประจำเดือนไม่มานานกว่า 2 รอบเดือนโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • ประจำเดือนไม่มานานกว่า 2 รอบเดือน ทั้ง ๆ ที่รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง
  • มีเลือดไหลก่อนถึงกำหนดการมีประจำเดือน หรือหลังการมีเพศสัมพันธ์
 • อายุ 14 ปี แต่ไม่มีทรวงอกหรือขนอวัยวะเพศ
 • อายุ 16 ปี แต่ประจำเดือนยังไม่มา
วิธีแก้ปวดประจำเดือนอย่างทันใจ
วิธีแก้ปวดประจำเดือนอย่างทันใจ

วิธีรับมือเมื่อประจำเดือนมาไม่ปกติ

ด้วยสภาพร่างกายที่แตกต่างกัน กลุ่มอาการจากประจำเดือนของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน นั่นคือเหตุผลที่บางครั้งบางอาการก็ไม่ใช่สัญญาณที่เป็นอันตรายของโรคอื่นเสมอไป และสามารถรักษาดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง แต่หากอาการยังคงอยู่เช่นเดิม ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง

ช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ประจำเดือนมาก่อนกำหนด มาหลังกำหนด หรือจำนวนวันที่มีประจำเดือนเปลี่ยนไป อาจมาจากหลายปัจจัย วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วย เช่น ความเครียด น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และการออกกำลังกายอย่างหนักจนเกินพอดีล้วนส่งผลต่อระดับฮอร์โมนภายในร่างกาย ฮอร์โมนที่ไม่สมดุลจะกระทบต่อกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งการมีประจำเดือนด้วย ดังนั้น ปัญหาประจำเดือนที่เกี่ยวกับช่วงเวลาสามารถรักษาได้ด้วยการจัดการความเสี่ยง ดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ระบบต่าง ๆ กลับมาทำงานได้ตามปกติ และกลับมามีประจำเดือนตามกำหนดอย่างที่ควรจะเป็น

ปวดประจำเดือนมาก อาการปวดท้องประจำเดือนเกิดจากการที่มดลูกขับเลือดประจำเดือนออกมา เป็นอาการปกติที่พบได้ หากรู้สึกปวดมากกว่าที่เคยเป็น ในเบื้องต้นสามารถรับประทานยาแก้ปวดอย่างพาราเซตามอล หรือไอบูโปรเฟน ใช้ถุงน้ำร้อนประคบ นวดเบา ๆ บริเวณท้องช่วงล่าง หรืออาบน้ำแช่น้ำอุ่นเพื่อเพิ่มความผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวด แต่หากเวลาผ่านไปแล้วอาการยังไม่ทุเลาควรไปพบแพทย์

หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีอาการปวดมากกว่าปกติแต่ไม่ได้เป็นอาการปวดจากโรคและความผิดปกติอย่างอื่น แพทย์จะให้รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด ที่นอกจากจะมีผลต่อการคุมกำเนิด ยังสามารถบรรเทาอาการปวดในแต่ละเดือน และส่งผลให้ประจำเดือนมาตรงตามกำหนดได้ด้วย โดยต้องรับประทานตามวิธีการที่ถูกต้องตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น

ประจำเดือนมามากกว่าปกติ แม้ทุกเดือนผู้หญิงต้องเสียเลือดจากการมีประจำเดือน แต่ในบางรายอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกินกว่าที่คิด อย่างในผู้ที่เป็นโลหิตจาง หรือผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ การเสียเลือดในปริมาณมาก ๆ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

ยาที่มีผลรักษาอาการประจำเดือนมามากผิดปกติ ซึ่งต้องรับประทานภายใต้การดูแลของแพทย์และมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น คือ

 • ยาคุมกำเนิดทั้งแบบยาเม็ดรับประทานและยาฉีดคุมกำเนิด
 • ยากรดทราเนซามิก (Tranexamic acid) ที่ใช้ต้านกลไกการสลายลิ่มเลือด ลดอาการเลือดออกมาก ส่วนประจำเดือนที่มามากผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของเนื้องอกภายในมดลูก ควรสังเกตบันทึกอาการและความบ่อยในการเปลี่ยนผ้าอนามัยก่อนไปพบแพทย์ ซึ่งแพทย์อาจทำการรักษาด้วยการจ่ายยา หรือทำการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกมาจากมดลูกต่อไป

ประจำเดือนไม่มา ปกติประจำเดือนอาจจะคลาดเคลื่อนจากกำหนดไม่กี่วัน แต่หากประจำเดือนขาดเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ควรใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ตรวจดูผล แต่หากไม่ปรากฏการตั้งครรภ์ และประจำเดือนขาดเกินกว่า 2 เดือน อาจมีสาเหตุสำคัญทางร่างกาย ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษา

ในกรณีวัยรุ่นที่ยังไม่มีประจำเดือนแม้จะมีอายุเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างหน้าอกไม่ขยายใหญ่ขึ้นหรือไม่มีขนในที่ลับ อาจเป็นสัญญาณของการเจริญเติบโตตามวัยที่ผิดปกติ ควรไปพบแพทย์และไม่ควรรับประทานยาหรือฮอร์โมนเพื่อเร่งให้มีประจำเดือนโดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์

นอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานตามปกติ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

งดสูบบุหรี่ ออกกำลังอย่างพอดี เสริมด้วยกิจกรรมสันทนาการสร้างความผ่อนคลายแก่ร่างกายและจิตใจ เช่น การเล่นโยคะหรือพิลาทิส เป็นต้น

ประจำเดือนมาไม่ปกติ เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้หญิงหลายๆคน แต่บางครั้งก็มักจะมองข้ามไป เพราะผู้หญิง
ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยชอบช่วงเวลาที่มีประจำเดือน คิดว่าไม่ค่อยสะดวก ต้องคอยระวังว่าจะเปรอะเปื้อน รวมถึงอาการปวดประจำเดือนที่สุดจะทรมาน ดังนั้นบางคนจึงคิดว่าประจำเดือนไม่มาก็ดีเหมือนกัน โดยไม่รู้เลยว่าอาจตามมาด้วยปัญหาต่างๆอีกมากมาย
ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง และกลุ่มอาการ PCOS เป็นสาเหตุที่พบบ่อย ที่ทำให้เกิดอาการประจำเดือนผิดปกติ วันนี้เรามาทำความรู้จักและเข้าใจภาวะเหล่านี้กันนะคะ

ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง และ กลุ่มอาการ PCOS (Polycystic ovarian syndrome)    

ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง (chronic anovulation) เป็นภาวะที่เป็นสาเหตุของประจำเดือนผิดปกติที่พบบ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์โดยรูปแบบความผิดปกติของประจำเดือนที่พบบ่อยจะมีได้หลายแบบ ได้แก่ ระยะระหว่างรอบประจำเดือนยาวนาน หรือ ขาดประจำเดือนหรือ มีเลือดประจำเดือนออกผิดปกติกะปริบกะปรอยไม่เป็นรอบ ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังไม่ได้สร้างปัญหาแก่ผู้หญิงเฉพาะเรื่องความผิดปกติของประจำเดือนเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาด้านอื่นๆอีก เช่น ทำให้มีบุตรยาก, เพิ่มความเสี่ยงของภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติซึ่งถ้าทิ้งไว้ ไม่รักษาจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งโพรงมดลูกได้อีกด้วย
ดังนั้นสตรีที่มีอาการประจำเดือนผิดปกติ เช่น นานๆมาที,มามาก,มาน้อย,หรือมานานกว่าปกติ หรือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ควรเข้าไปรับคำปรึกษาจากสูตินรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนจะดีที่สุด

กลุ่มอาการ PCOS (Polycystic ovarian syndrome) ถ้าแปลตรงตัว จะหมายถึงกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่หลายใบ ซึ่งถ้าฟังแต่ชื่อมักจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนทั่วไปได้มากทีเดียว คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจไปว่าตนเองมีถุงน้ำหรืซีสต์ที่รังไข่ที่ต้องผ่าตัดออก ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ถุงน้ำรังไข่ในที่นี้เป็นแค่ถุงของเซลล์ไข่ที่ไม่เจริญเติบโตขึ้นและไม่มีการตกไข่ตามรอบเดือนดังที่ควรจะเป็นในสตรีปกติ ในรังไข่ของสตรีที่มีภาวะนี้จึงเต็มไปด้วยถุงไข่ของเซลล์ไข่ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อนำสตรีเหล่านี้มาอัลตราซาวน์ดูรังไข่ จึงพบภาพที่เป็นถุงน้ำเล็กๆจำนวนมากในรังไข่(ดังภาพที่1)นั่นเอง ย้ำอีกครั้งค่ะว่าถุงเหล่านี้ไม่ใช่ซีสต์(cyst)ที่เป็นโรคที่ต้องมาขอคุณหมอผ่าตัดออกนะคะ เป็นฟองไข่ปกติของเรานี่ล่ะค่ะที่มันไม่ยอมโตตามเวลาที่ควรจะเป็น

อันที่จริงแล้วกลุ่มอาการ PCOS ไม่ได้วินิจฉัยได้จากหน้าตาของรังไข่แบบดังกล่าวเพียงอย่างเดียว ผู้ป่วยPCOSจะมีลักษณะอาการและความรุนแรงได้หลายแบบ ได้แก่

1. ประจำเดือนผิดปกติ – รอบประจำเดือน ห่างออก บางคนอาจจะไม่มีประจำเดือนมาเลยทั้งๆที่ไม่ตั้งครรภ์ หรือบางคนอาจจะมีลักษณะประจำเดือนมาผิดปกติกะปริบกะปรอย ซึ่งประจำเดือนที่ผิดปกติเหล่านี้ เกิดจากภาวะไข่ไม่ตกเรื้องรังในผู้ป่วยPCOS
2. มีลักษณะอาการที่บ่งว่ามีฮอร์โมนเพศชายสูง เช่น เป็นสิว ผิวมัน ขนดก มีหนวดเครา
3. ภาวะอ้วน ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและความ
ดันโลหิตสูงได้
4. ภาวะมีบุตรยาก

การดูแลผู้ป่วยภาวะไม่ตกเรื้อรังและกลุ่มอาการ PCOS จึงไม่ใช่แค่การรักษาปรับฮอร์โมนเพื่อเพื่อให้ประจำเดือนมาปกติ หรือให้ยากระตุ้นไข่ในคนที่ต้องการมีบุตรเท่านั้น ยังต้องมีการดูแลสุขภาพในจุดอื่นๆให้ครบถ้วนด้วย อัน  ได้แก่ การควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวของผู้ป่วย

อาหารหลัก 5 หมู่

อาหารหลัก 5 หมู่ รับประทานอย่างไรให้สุขภาพดี

อาหารหลัก 5 หมู่ คือกลุ่มสารอาหารสำคัญที่ควรได้รับในแต่ละวัน ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นหลัก ส่วนวิตามิน แร่ธาตุ ไขมัน รวมถึงสารอาหารอื่น ๆ นั้น แม้จะต้องการในปริมาณไม่มาก แต่ก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะต่างมีส่วนช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและแข็งแรง การเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารหลากหลายและครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนอันเหมาะสม จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญของการคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี

ตามพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน (แคลอรี่) ปริมาณของสารอาหารที่ควรได้รับของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ก่อนจะทราบว่าควรได้รับสารอาหารแต่ละหมู่ในปริมาณเท่าใดจึงต้องรู้ก่อนว่าตนเองต้องการพลังงานต่อวันประมาณกี่แคลอรี่ ซึ่งพลังงานที่ควรได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับเพศ อายุ กิจกรรมที่ทำ รวมถึงเป้าหมายในการลด เพิ่ม หรือรักษาน้ำหนักไว้ที่ปริมาณเท่าเดิมด้วย โดยทั่วไปปริมาณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวันของคนไทยตั้งแต่เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • ต้องการพลังงานในระดับ 1,600 แคลอรี่ เด็ก 6-13 ปี/หญิงวัยทำงาน 25-60 ปี/ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • วัยรุ่น 15-25 ปี/ชายวัยทำงานอายุ 25-60 ปี ต้องการพลังงานในระดับ 2,000 แคลอรี่
 • เกษตรกร นักกีฬา ผู้ใช้แรงงาน ต้องการพลังงานในระดับ 2,400 แคลอรี่ ชายหญิงที่ใช้พลังงานมาก

ข้าว ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว มัน เผือก  เป็นจำพวก คาร์โบไฮเดรต อาหารในกลุ่มนี้ได้แก่อาหารประเภทแป้งและธัญพืชทั้งหลาย โดยเป็นกลุ่มอาหารหลักที่ให้พลังงาน รวมทั้งอาจมีแคลเซียม และวิตามินบี หากเป็นธัญพืชที่ผ่านการขัดสีน้อย เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ก็จะยิ่งอุดมด้วยสารอาหารและเส้นใยอาหารที่ช่วยส่งเสริมระบบการย่อยอาหารให้มีสุขภาพดี ส่วนอาหารเช้าประเภทซีเรียลนั้นอาจจะให้ธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ควรจำกัดการรับประทานธัญพืชขัดสี และหลีกเลี่ยงขนมเค้กหรือขนมปังกรอบที่อาจมีน้ำตาล ไขมัน หรือโซเดียมในปริมาณสูง

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำต่อวัน

พลังงานที่ต้องการต่อวัน:

 • 1,600 แคลอรี่ อาหารประเภทข้าวหรือแป้ง 8 ทัพพี
 • 2,000 แคลอรี่ อาหารประเภทข้าวหรือแป้ง 10 ทัพพี
 • 2,400 แคลอรี่ อาหารประเภทข้าวหรือแป้ง 12 ทัพพี

ข้าวแป้ง 1 ส่วน หรือ 1 ทัพพีโดยประมาณ จะมีคาร์โบไฮเดรต 18 กรัม โปรตีน 2 กรัม ไม่มีไขมัน ให้พลังงาน 80 แคลอรี่ ตัวอย่างอาหารประเภทแป้ง 1 ส่วน  อาหารในหมวด เช่น

 • ข้าวสวย 1 ทัพพี
 • ข้าวต้ม 2 ทัพพี
 • ข้าวเหนียว 1/2 ทัพพี
 • ขนมจีน 1 ทัพพี
 • เส้นใหญ่ 1 ทัพพี
 • บะหมี่ 1 ทัพพี
 • วุ้นเส้น 1 ทัพพี
 • มันเทศต้มสุก 1 ทัพพี
 • ลูกเดือยสุก 1 ทัพพี
 • ฟักทองสุก 2 ทัพพี
 • ถั่วแดงสุก 1 ทัพพี
 • ข้าวโพด 1/2 ฝักใหญ่
 • ขนมปัง 1 แผ่น
 • แครกเกอร์ 6 แผ่น

โปรตีน เป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เนื้อปลา อาหารทะเล และไข่ รวมถึงพืชตระกูลถั่วทั้งหลาย เช่น ถั่วลิสง ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วแดง ถั่วเหลือง อาหารเหล่านี้นอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วยังให้ธาตุเหล็ก แร่ธาตุ และวิตามินบางชนิดด้วยเช่นกัน โดยโปรตีนนั้นจะช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงการนำโปรตีนที่ได้รับมาเปลี่ยนเป็นสารสำคัญบางชนิดอย่างเช่น ฮีโมโกลบิน (Haemoglobin) เซลล์เม็ดเลือดแดงที่จะช่วยพาออกซิเจนจากปอดไปสู่เนื้อเยื่อตามร่างกาย และอะดรีนาลีน (Adrenalin) ที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นอัตราการเต้นและการทำงานของหัวใจ เพิ่มการไหลของเลือดไปสู่กล้ามเนื้อ และเพิ่มการตื่นตัว

การรับประทานโปรตีนอย่างมีสุขภาพดี ควรเลือกจากอาหารทะเล เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เนื้อไก่ ไข่ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและถั่วเปลือกแข็งที่ไม่มีเกลือ ซึ่งอย่างหลังนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ เพราะนอกจากจะมีไขมันน้อยกว่าแล้วยังมีเส้นใยอาหารสูงอีกด้วย ทั้งนี้ควรลดปริมาณการรับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่อย่างวัว หมู แกะ รวมทั้งเนื้อที่ผ่านการแปรรูป เช่น เบคอน แฮม และไส้กรอกที่มีไขมันสูง

ปริมาณโปรตีนที่แนะนำต่อวัน

พลังงานที่ต้องการต่อวัน:

 • 1,600 แคลอรี่ อาหารประเภทโปรตีน 6 ช้อนกินข้าว
 • 2,000 แคลอรี่ อาหารประเภทโปรตีน 9 ช้อนกินข้าว
 • 2,400 แคลอรี่ อาหารประเภทโปรตีน 12 ช้อนกินข้าว

สารอาหารและพลังงานแตกต่างกันไป อาหารประเภทเนื้อสัตว์ 1 ส่วน จะเท่ากับเนื้อสัตว์สุก 30 กรัม หรือ 2 ช้อนกินข้าว แบ่งได้เป็น 4 ชนิด ดังนี้

 • เนื้อสัตว์ไขมันต่ำมาก ใน 1 ส่วน ไม่มีคาร์โบไฮเดรต มีโปรตีน 7 กรัม ไขมัน 0-1 กรัม ให้พลังงาน 35 แคลอรี่ ได้แก่ กุ้ง เนื้อปลา ไข่ขาว
 • เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ ใน 1 ส่วน ไม่มีคาร์โบไฮเดรต มีโปรตีน 7 กรัม ไขมัน 3 กรัม ให้พลังงาน 55 แคลอรี่ ได้แก่ เนื้ออกไก่ หมูเนื้อแดง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่
 • เนื้อสัตว์ไขมันปานกลาง ใน 1 ส่วน ไม่มีคาร์โบไฮเดรต มีโปรตีน 7 กรัม ไขมัน 5 กรัม ให้พลังงาน 75 แคลอรี่ ได้แก่ ไข่ไก่ทั้งฟอง (1 ฟองเท่ากับ 1 ส่วน) เต้าหู้อ่อน เต้าหู้แข็ง และนมถั่วเหลืองแบบไม่หวาน
 • เนื้อสัตว์ไขมันสูง ใน 1 ส่วน ไม่มีคาร์โบไฮเดรต มีโปรตีน 7 กรัม ไขมัน 8 กรัม ให้พลังงาน 100 แคลอรี่ ได้แก่ ไส้กรอก เบคอน กุนเชียง หมูยอ

ผ่านกระบวนการแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง ต่างก็ให้วิตามิน แร่ธาตุ ผักและผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้สด ๆ  และสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากที่จะส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนเส้นใยอาหารที่มีมากในผักผลไม้ยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีสุขภาพดี เว็บสล็อต นอกจากนี้การรับประทานผักผลไม้มาก ๆ จะให้ความอิ่มจากเส้นใยอาหาร แต่มีแคลอรี่ต่ำ จึงช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ดี

ทั้งนี้ ข้อสังเกตุและข้อสำคัญก็คือต้องรับประทานให้หลากหลาย ทั้งผักใบเขียว ผลไม้สีแดง ผลไม้ตระกูลส้ม และถั่วต่าง ๆ เพื่อจะได้รับสารอาหารสำคัญจากผักและผลไม้เหล่านี้อย่างครบถ้วน โดยควรรับประทานผักผลไม้รวมกันอย่างน้อยวันละ 5 ส่วน แต่น้ำผลไม้และผลไม้แห้งนั้นควรรับประทานในปริมาณจำกัด เพราะนอกจากจะมีสารอาหารน้อยกว่าแล้วยังมีแคลอรี่มากกว่า และหากเป็นน้ำผลไม้ควรดื่มเพียงวันละ 1 แก้ว ซึ่งจะเท่ากับเป็นผักผลไม้ 1 ส่วน แต่น้ำผักผลไม้ 2 แก้วนั้นไม่ได้เท่ากับผักผลไม้ 2 ส่วน เพราะสิ่งที่ขาดหายไปก็คือเส้นใยอาหารนั่นเอง

อาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่มีอะไรสำคัญอย่างไร?
อาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่มีอะไรสำคัญอย่างไร?

ปริมาณผักผลไม้ที่แนะนำต่อวัน

พลังงานที่ต้องการต่อวัน:

 • (เด็ก) 1,600 แคลอรี่ ปริมาณผักที่เหมาะสม 4 ทัพพี ปริมาณผลไม้ที่เหมาะสม 3 ส่วน
 •  (ผู้ใหญ่) 1,600 แคลอรี่ ปริมาณผักที่เหมาะสม 6 ทัพพี ปริมาณผลไม้ที่เหมาะสม 4 ส่วน
 • 2,000 แคลอรี่ ปริมาณผักที่เหมาะสม 5 ทัพพี ปริมาณผลไม้ที่เหมาะสม 4 ส่วน
 • 2,400 แคลอรี่ ปริมาณผักที่เหมาะสม 6 ทัพพี ปริมาณผลไม้ที่เหมาะสม 5 ส่วน

หมวดผัก ผัก 1 ส่วน เท่ากับผักสุก 1 ทัพพี หรือหากเป็นผักดิบจะเท่ากับ 2 ทัพพี โดยอาหารในหมวดผักแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • ผักที่ให้พลังงานต่ำมากหรือไม่คิดพลังงาน ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักกาดสลัด สายบัว ฟักเขียว มะเขือ แตงกวา ใบกระเพรา ผักกวางตุ้ง บวบ มะเขือเทศสีดา และขิงอ่อน
 • ผักที่ให้พลังงาน ใน 1 ส่วน มีคาร์โบไฮเดรต 5 กรัม โปรตีน 2 กรัม ไม่มีไขมัน และให้พลังงาน 25 แคลอรี่ ได้แก่ ฟักทอง ถั่วฝักยาว แครอท ถั่วงอก ดอกแค หน่อไม้ ผักกระเฉด เห็ดฟาง บร็อคโคลี ผักคะน้า หอมใหญ่ และมะละกอดิบ

ผลไม้ 1 ส่วน จะเท่ากับผลไม้แต่ละชนิดในปริมาณที่แตกต่างกัน (ขึ้นอยู่กับความหวานของผลไม้ชนิดนั้น ๆ) โดยใน 1 ส่วนมีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม ไม่มีโปรตีนและไขมัน ให้พลังงาน 60 แคลอรี่ ตัวอย่างอาหารจากผลไม้ 1 ส่วน ได้แก่

 • กล้วยหอม 1/2 ผล
 • ฝรั่ง 1/2 ผล
 • มะม่วงสุกหรือดิบ 1/2 ผล
 • แก้วมังกร 1/2 ผล
 • แอปเปิ้ลผลเล็ก 1 ผล
 • ส้มผลใหญ่ 1 ผล
 • กล้วยน้ำว้า 1 ผล
 • ทุเรียนเม็ดเล็ก 1 เม็ด

นมและผลิตภัณฑ์จากนม ได้แก่ นม โยเกิร์ต ชีส และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากนม ซึ่งจะให้สารอาหารประเภทโปรตีน แคลเซียม รวมถึงวิตามินบางชนิด เช่น วิตามินบี 12 วิตามินเอ วิตามินดี ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง เพราะร่างกายจะสามารถดูดซึมแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมได้อย่างง่ายดาย อาหารประเภทนี้จึงนับว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่ควรรับประทานให้ครบถ้วน แต่ก็ควรเลือกดื่มหรือรับประทานชนิดที่ปราศจากไขมันหรือมีไขมันต่ำด้วย

ปริมาณอาหารจากนมที่แนะนำต่อวัน

พลังงานที่ต้องการต่อวัน:

 • 1,600 แคลอรี่ ปริมาณอาหารจากนมที่เหมาะสม 2 ส่วน/แก้ว (เด็ก)
 • 1,600 แคลอรี่ ปริมาณอาหารจากนมที่เหมาะสม 1 ส่วน/แก้ว (ผู้ใหญ่)
 • 2,000 แคลอรี่ ปริมาณอาหารจากนมที่เหมาะสม 1 ส่วน/แก้ว
 • 2,400 แคลอรี่ ปริมาณอาหารจากนมที่เหมาะสม 1 ส่วน/แก้ว

นม 1 ส่วน เทียบเท่ากับนม 240 มิลลิลิตร ประมาณ 1 แก้ว หรือ 1 กล่อง ในปริมาณ 225-250 มิลลิลิตร โดยนมแบ่งได้เป็น 3 ชนิด มีสารอาหารและพลังงานแตกต่างกัน ดังนี้

 • นมไขมันเต็มส่วน ให้คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม โปรตีน 8 กรัม ไขมัน 8 กรัม คิดเป็นพลังงาน 150 แคลอรี่
 • นมพร่องมันเนย ให้คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม โปรตีน 8 กรัม ไขมัน 5 กรัม คิดเป็นพลังงาน 120 แคลอรี่
 • นมขาดมันเนย ให้คาร์โบไฮเดรต 12 กรัม โปรตีน 8 กรัม ไขมัน 0 กรัม คิดเป็นพลังงาน 80 แคลอรี่
 • อาหารจากนมชนิดอื่น ๆ 1 ส่วน ได้แก่ โยเกิร์ต 1 ถ้วย นมผง 5 ช้อนโต๊ะ ชีส 1 ก้อนเล็ก หรือคัสตาร์ดไขมันต่ำ 1/2 ถ้วยเล็ก

ไขมัน น้ำตาล และเกลือ ประกอบด้วยอาหารจำพวกเนย มาร์การีน ครีม น้ำมันสำหรับทำอาหาร น้ำสลัด น้ำอัดลมที่มีน้ำตาล มันฝรั่ง ช็อกโกแลต แยม เค้ก พุดดิ้ง บิสกิต ไอศกรีม และขนมหวานต่าง ๆ อาหารเหล่านี้มีแคลอรี่สูงมาก ทว่ากลับไม่ได้ให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์มากนัก โดยเฉพาะอาหารขยะและอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มักมีไขมัน น้ำตาล และเกลือสูง

ไขมันและน้ำตาลนั้นแม้จะเป็นอาหารที่ให้พลังงานและจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย แต่ก็ต้องจำกัดไม่ให้รับประทานมากหรือบ่อยจนเกินไป เพราะไขมันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นเดียวกันกับน้ำตาลที่หากได้รับในปริมาณมากจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมในร่างกาย ทำให้น้ำหนักเกิน เกิดโรคอ้วน และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา

ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดีจึงควรลดการใช้น้ำตาล น้ำเชื่อม หรือน้ำผึ้งปรุงแต่งอาหารเพิ่มเติม โดยการรับประทานน้ำตาลจากแหล่งธรรมชาติอย่างนมหรือผักผลไม้นั้นเพียงพออยู่แล้ว นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงไขมันชนิดอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันไม่ดีที่มักพบได้จากสัตว์ เช่น เนื้อวัว หมู เป็ด ไก่ และผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันเต็มส่วน ควรมองหาไขมันชนิดดีจากพืชผัก ถั่ว เนยถั่ว น้ำมันมะกอก น้ำมันดอกทานตะวัน หรืออะโวคาโด ซึ่งจะประกอบด้วยกรดไขมันที่จำเป็นและวิตามินอี และจำกัดปริมาณการใช้แต่เล็กน้อยก็เพียงพอ อีกทั้งลดการใช้น้ำมันพืชที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนเพื่อชะลอการหืน เพราะอาจทำให้เกิดไขมันชนิดไม่ดีและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

อีกส่วนผสมที่คุ้นเคยกันดีและควรระมัดระวังอย่างมากก็คือเกลือ เพราะอาหารไทยหลายชนิดมีส่วนผสมของเกลือในปริมาณสูง โดยเฉพาะอาหารแห้ง หมักดอง เครื่องปรุงหรือซอสต่าง ๆ อย่างน้ำปลา ซีอิ๊ว กะปิ และยังมีที่แฝงอยู่ในอาหารสำเร็จรูปอีกหลายชนิด เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องแกง ขนมกรุบกรอบ อาหารกระป๋อง ผงชูรส หรือแม้แต่อาหารบางชนิดที่ไม่มีรสเค็มก็ยังมีโซเดียมในปริมาณสูงได้ ซึ่งการบริโภคเกลือในปริมาณมากอาจเป็นสาเหตุให้มีภาวะความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคไต โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ รวมทั้งเกิดอาการบวมและหัวใจวายได้ โดยสำหรับคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ควรได้รับโซเดียมวันละไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัม หรือเทียบเท่ากับเกลือ 6 กรัมเท่านั้น

ปริมาณไขมันและน้ำตาลที่แนะนำต่อวัน

พลังงานที่ต้องการต่อวัน:

 • 1,600 แคลอรี่ ปริมาณไขมันที่เหมาะสม 5 ช้อนชา (25 กรัม) ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสม 4 ช้อนชา
 • 2,000 แคลอรี่ ปริมาณไขมันที่เหมาะสม 7 ช้อนชา (35 กรัม) ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสม 6 ช้อนชา
 • 2,400 แคลอรี่ ปริมาณไขมันที่เหมาะสม 9 ช้อนชา (45 กรัม) ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสม 8 ช้อนชา

น้ำมัน 1 ส่วน หรือประมาณ 1 ช้อนชา มีไขมัน 5 กรัม ไม่มีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน คิดเป็นพลังงาน 45 แคลอรี่ ซึ่งจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • น้ำมันที่ให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว ได้แก่ น้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันคาโนล่า รวมถึงถั่วลิสง งาดำ งาขาว เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และอัลมอนด์ เหล่านี้เป็นไขมันดีที่ควรเลือกรับประทานแทนไขมันอื่น ๆ และยังมีบางงานวิจัยชี้ว่าการรับประทานน้ำมันที่มีกรดไขมันชนิดนี้อย่างพอเหมาะอาจช่วยป้องกันโรคหัวใจและลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้
 • น้ำมันที่ให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง นับเป็นไขมันที่มีคุณสมบัติดีพอใช้ หากรับประทานพอประมาณอาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ แต่หากร่างกายได้รับมากเกินก็จะทำให้ไขมันชนิดดีในเลือดลดลงด้วย ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันจากดอกหรือเมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน เนยเทียม และน้ำสลัด

อย่างไรก็ตาม แม้การบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวทั้ง 2 ชนิดในปริมาณที่เหมาะสมจะถือว่าดีต่อสุขภาพ แต่ก็ควรเลือกไขมันที่ไม่ผ่านกรรมวิธีหรือผ่านความร้อนสูง เพราะอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างจากไขมันดีกลายเป็นไขมันไม่ดีได้

 • น้ำมันที่ให้กรดไขมันอิ่มตัว เป็นไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง เช่น น้ำมันหมู น้ำมันไก่ น้ำมันวัว น้ำมันปาล์ม เนยสด ครีมนมสด กะทิ เนื้อมะพร้าวขูด และเบคอนทอด เป็นต้
 • น้ำมันที่ให้ไขมันทรานส์ เป็นไขมันชนิดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากที่สุด เพราะนอกจากจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือดเพิ่มสูงขึ้นแล้ว ไขมันทรานส์ยังไปลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีซึ่งมีหน้าที่กำจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ก่อให้เกิดการสะสมของไขมันในเส้นเลือดและนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจในที่สุด โดยไขมันชนิดนี้พบได้จากผลิตภัณฑ์จากสัตว์และนมบางชนิดในปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทั้งหลายที่ใช้น้ำมันพืชที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนเพื่อให้อาหารอยู่ได้นานกว่าเดิม เช่น อาหารอบ ขนมขบเคี้ยว ครีม มาการีน หรืออาหารทอดที่ต้องใช้น้ำมันในปริมาณมาก

เคล็ดลับการรับประทานอาหารอย่างสุขภาพดี

นอกจากปริมาณและสารอาหารครบถ้วนที่ได้รับจาก อาหารหลัก 5 หมู่ แล้ว การเลือกสรรอาหารที่ดีและมีประโยชน์ที่สุดก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน โดยมีข้อแนะนำสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

 • รับประทานอาหารที่มีไขมันหรือน้ำตาลสูงแต่น้อย ไม่รับประทานหนังหรือไขมันของสัตว์ และใช้กระบวนการทำให้สุกด้วยการอบ ปิ้ง หรือย่าง หากต้องใช้น้ำมันควรเลือกน้ำมันจากไขมันไม่อิ่มตัว

 • พยายามลดปริมาณโซเดียมหรือเกลือจากอาหาร โดยปริมาณเกลือที่ควรได้รับนั้นอาจพบได้จากในอาหารคิดเป็น 3 ใน 4 ส่วน ส่วนที่เหลือก็คือเกลือที่ใช้ปรุงรสอาหารเพิ่มเติม ซึ่งหากได้รับเกลือมากไปจะส่งผลให้มีระดับความดันโลหิตเพิ่มสูง เสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตามมาได้ ทางที่ดีจึงควรจำกัดด้วยการใช้เกลือปรุงอาหารเพียงเล็กน้อย อ่านฉลากโภชนาการเพื่อหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูง ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถั่วอบเกลือ และขนมกรุบกรอบต่าง ๆ

 • ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว โดยนับรวมได้ทั้งน้ำเปล่า นมไขมันต่ำ และเครื่องดื่ม ชา กาแฟที่ไม่มีน้ำตาล ส่วนน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มโยเกิร์ตผลไม้ควรรับประทานไม่เกินวันละ 150 มิลลิลิตร เพราะอาจทำให้ฟันผุและมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้

ไตวาย

ไตวาย Kidney Failure ผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยง่าย มึนงง

ไตวาย (Kidney Failure หรือ Renal Failure) คือ ภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียออกจากเลือด ผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยง่าย มึนงง ปัสสาวะน้อยลง มีอาการบวมที่ขาหรือเท้า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถขับของเสียและน้ำออกมาผ่านทางปัสสาวะได้ จึงทำให้เกิดของเสียและน้ำตกค้างในร่างกาย

ไตวายมี 2 ชนิด คือ ไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง ซึ่งทั้ง 2 ชนิดอาจมีอาการที่ต่างกัน ทำให้มีวิธีการดูแลรักษาแตกต่างกันออกไป ผู้ป่วยไตวายนั้นจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม เพราะของเสียที่ตกค้างในร่างกาย รวมไปถึงภาวะไม่สมดุลของระดับน้ำและแร่ธาตุของร่างกายจะส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายเกิดความผิดปกติ หากปล่อยไว้อาจทำให้เสียชีวิตได้

อาการของโรคไตวาย

โรคไตวายอาจมีอาการที่แตกต่างกันไปตามชนิดของโรค ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

ไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Failure หรือ Acute Renal Failure) 

เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใด โดยเริ่มจากปัสสาวะน้อยลง หรือไม่ปัสสาวะเลย มีอาการบวมที่ขาและเท้า เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกมึนงง อ่อนเพลีย หรือง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลา นอกจากนี้ยังอาจมีอาการปวดหลังบริเวณชายโครง หายใจถี่ ทั้งนี้บางรายอาจไม่แสดงอาการใด ๆ เลย หรือในกรณีที่อาการรุนแรง อาจมีอาการชักหรือหมดสติเข้าสู่ภาวะโคม่าแบบเฉียบพลัน

ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure หรือ Chronic Renal Failure)

อาการของไตวายเรื้อรังจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันในคราวเดียว แต่จะค่อย ๆ สำแดงอาการออกมาเป็นระยะ ไตวายเรื้อรังจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระยะตามระดับของค่าประเมินการทำงานของไต (Estimated Glomerular Filtration Rate – eGFR) หรือค่าที่ประมาณว่าในแต่ละนาทีไตสามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้เท่าไหร่ ซึ่งคนปกติทั่วไปจะมีค่าประเมินการทำงานของไตอยู่ที่มากกว่า 90 มิลลิลิตรต่อนาที (ml/min) โดยระยะของไตวาย มีดังนี้

 • ระยะที่ 1
  ในช่วงแรกของอาการไตวายเรื้อรังจะไม่มีอาการแสดงให้เห็นชัดเจน ซึ่งในระยะแรก ค่าการทำงานของไตจะอยู่คงที่ประมาณ 90 มิลลิลิตรต่อนาที ขึ้นไป แต่อาจพบไตอักเสบ หรือพบภาวะโปรตีนรั่วออกมาปะปนในเลือดหรือในปัสสาวะ
 • ระยะที่ 2
  เป็นระยะที่การทำงานของไตเริ่มลดลง แต่มักจะยังไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็นนอกจากการตรวจค่าการทำงานของไตเช่นเดียวกัน ซึ่งค่าการทำงานของไตจะเหลือเพียง 60-89 มิลลิลิตรต่อนาที
 • ระยะที่ 3
  ในระยะนี้ จะถูกแบ่งออกเป็นอีก 2 ระยะย่อย คือ 3A และ 3B ตามค่าการทำงานของไต โดย 3A จะมีค่าการทำงานของไตอยู่ที่ 45-59 มิลลิลิตรต่อนาที ส่วน 3B จะอยู่ที่ 30-44 มิลลิลิตรต่อนาที ซึ่งในระยะที่ 3 ก็มักจะยังไม่มีอาการใด ๆ สำแดงให้เห็น นอกจากค่าการทำงานของไตที่ทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง
 • ระยะที่ 4
  อาการต่าง ๆ มักจะสำแดงในระยะนี้ นอกจากค่าการทำงานของไตจะลดลงเหลือเพียง 15-29 ml/min แล้ว ผู้ป่วยอาจจะมีอาการมึนงง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผิวแห้งและคัน กล้ามเนื้อเป็นตะคริวบ่อยขึ้น อาจมีอาการบวมน้ำที่ตามข้อ ขา และเท้า ใต้ตาคล้ำ ปวดปัสสาวะบ่อย แต่ปริมาณปัสสาวะน้อยลง โลหิตจาง หรือรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวตลอดเวลา
 • ระยะที่ 5
  เป็นระยะสุดท้ายของภาวะไตวาย ค่าการทำงานของไตจะลดลงเหลือน้อยกว่า 15 มิลลิลิตรต่อนาที นอกจากอาการที่คล้ายกับระยะที่ 4 แล้ว อาจมีภาวะโลหิตจางที่รุนแรงขึ้น และอาจมีการตรวจพบการเสียสมดุลของแคลเซียม ฟอสเฟต หรือสารต่าง ๆ ที่อยู่ในเลือด นำมาสู่ภาวะกระดูกบางและเปราะหักง่าย ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจเสียชีวิตได้
ไตวาย อาการเป็นแบบไหน ?
ไตวาย อาการเป็นแบบไหน ?

สาเหตุของโรคไตวาย

ไตวายสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ส่งผลเสียต่อไตโดยตรงหรือส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ จนทำให้ไตเกิดการทำงานที่ผิดปกติตามไป โดยสาเหตุของไตวายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังที่พบได้บ่อยมีดังนี้

 • การสูญเสียเลือดหรือน้ำในร่างกายมากเกินไป
  ส่งผลให้ไตเสื่อมประสิทธิภาพในการทำงานลงอย่างเฉียบพลัน
 • ความดันโลหิตสูง
  ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดที่ไหลเวียนเลือดไปที่ไตผิดปกติ หากมีภาวะความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการรักษา  อาจเป็นสาเหตุหนึ่งให้ไตเสื่อมได้ในที่สุด
 • โรคเบาหวาน
  ระดับน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลต่อไตทำให้ไตเสื่อม ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นไตวายเรื้อรัง
 • อาการแพ้อย่างรุนแรง
  อาการแพ้อย่างรุนแรงจนทำให้ระบบการทำงานในร่างกายล้มเหลว ส่งผลกระทบต่อการทำงานของไต
 • การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายล้มเหลว
  อาทิ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว ตับล้มเหลว ที่กระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายจนทำให้ไตได้รับเลือดไปไหลเวียนไม่เพียงพอ
 • การติดเชื้อ
  การติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียบางชนิด เมื่อแพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือด เชื้อโรคเหล่านี้จะถูกพาไปยังไต และทำให้ไตถูกทำลาย
 • ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
  อาทิ ยาแอสไพริน (Aspirin) ยาไอบูโพรเฟน (ibuprofen) หรือ ยานาพรอกเซน (Naproxen) หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป หรือซื้อใช้เองโดยไม่อยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร อาจนำมาสู่ภาวะไตเสื่อม
 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
  โรคทางเดินปัสสาวะ อย่างลิ่มเลือดอุดตันในทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโตในเพศชาย นิ่วในไต หรือโรคมะเร็งที่ส่งผลให้เกิดก้อนเนื้อไปขัดขวางระบบทางเดินปัสสาวะจนทำให้ไตขับปัสสาวะออกมาไม่ได้ และเกิดภาวะเสื่อมของไตในที่สุด
 • ได้รับสารพิษ
  เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะพยายามขับออกมาทางปัสสาวะ ทำให้ไตทำงานหนักขึ้น สารพิษบางชนิดอาจทำลายไตจนทำให้ไตวายได้

นอกจากจากนี้โรคไตวายอาจเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคต่าง ๆ อย่างโรคไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อก หรือเกิดจากอุบัติเหตุโดยตรงที่บริเวณไต ไม่เพียงเท่านั้น ความเสื่อมของไตตามอายุก็อาจทำให้เกิดภาวะไตวายได้เช่นกัน

การวินิจฉัยโรคไตวาย

ไตวายเป็นอาการที่มักไม่มีสัญญาณเตือนให้รู้ล่วงหน้า แต่จะเริ่มแสดงอาการก็ต่อเมื่อประสิทธิภาพในการทำงานของไตลดลง โดยอาการที่เข้าข่ายว่าผู้ป่วยเริ่มมีอาการไตวายมากสามารถสังเกตได้ว่า รู้สึกเหนื่อยง่าย ปัสสาวะน้อยลง มีอาการบวมที่ขาหรือเท้า ผิวหนังมีรอยช้ำง่ายกว่าปกติหรือมีเลือดไหลออกง่ายกว่าปกติ

ทั้งนี้หากแพทย์พบความผิดปกติที่อาจเป็นอาการของไตวาย แพทย์อาจส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อระบุให้แน่ชัดว่าเป็นโรคไตวายหรือไม่ หรือถ้าหากเป็นไตวาย ผู้ป่วยมีอาการอยู่ในระยะใด ซึ่งวิธีการตรวจมีดังนี้

การตรวจปัสสาวะ 

การตรวจปัสสาวะมีจุดประสงค์เพื่อตรวจหาปริมาณของปัสสาวะที่ร่างกายขับออกมาได้ รวมทั้งตรวจหาโปรตีนหรือเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวที่ปะปนออกมากับปัสสาวะ วิธีนี้จะบอกได้เบื้องต้นว่าไตยังทำงานได้ดีหรือไม่

การตรวจเลือด

จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกรองของไต ซึ่งถ้าหากมีภาวะไตวาย ปริมาณไนโตรเจน กรดยูเรีย (Blood Urea Nitrogen, BUN) และครีเอทินิน (Creatinine, Cr) ที่เป็นของเสียที่มาจากกล้ามเนื้อจะตกค้างในเลือดสูง ทั้งนี้ค่าปกติของคนทั่วไปจะอยู่ที่

 • BUN: ประมาณ 5-20 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 • Cr: ประมาณ 0.6-1.2  มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชาย และ 0.5-1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิง

การหาค่าประเมินการทำงานของไต (eGFR)

นอกจากนี้อาจมีการหา eGFR เพิ่มเติมด้วย ซึ่งค่าดังกล่าวคือค่าที่จะแสดงให้เห็นว่าในแต่ละนาทีไตสามารถกรองเลือดได้เท่าใหร่ วิธีการคำนวณคือจะนำเอาค่าต่าง ๆ รวมทั้ง BUN และ Cr ในเลือดมาคำนวณเพื่อให้ได้ค่าดังกล่าว ซึ่งค่าปกติของคนทั่วไปที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไตจะอยู่ที่ 90 มิลลิลิตรต่อนาทีขึ้นไป

การเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CT Scan) และการตรวจอัลตราซาวด์ (Ultrasound)

การตรวจนี้จะแสดงให้เห็นภาพไตของผู้ป่วยซึ่งจะทำให้แพทย์สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติของไต และระบบทางเดินปัสสาวะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งโดยปกติแพทย์มักจะใช้ร่วมกับวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้แพทย์อาจผ่าตัดหรือใช้เข็มเจาะเพื่อนำตัวอย่างชิ้นเนื้อของไตไปตรวจในห้องปฏิบัติการเฉพาะเพื่อดูความผิดปกติ วินิจฉัยร่วมกับผลตรวจอื่น ๆ และลักษณะทางกายภาพของผู้ป่วย เพื่อวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของไตหรือไม่ และถ้ามี เป็นไตวายชนิดใด

การรักษาโรคไตวาย

เนื่องจากภาวะไตวายเป็นอาการที่มีทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง จึงอาจมีลักษณะการรักษาที่แตกต่างกัน ดังนี้

ไตวายเฉียบพลัน

อาการไตวายที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้น วิธีการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันจึงจะต้องรักษาที่ต้นเหตุ และในช่วงการรักษาผู้ป่วยอาจต้องทำการฟอกไตจนกว่าการทำงานของไตจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งแพทย์อาจทำงานร่วมกับนักโภชนาการเพื่อปรับเปลี่ยนการรับประทานที่ไม่ทำให้ไตทำงานหนักจนเกินไป

ทั้งนี้หากรักษาอาการไตวายแบบเฉียบพลันได้ตรงจุดก็อาจทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ในระยะเวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ แต่ในบางรายที่ไตมีความเสียหายร้ายแรง อาการไตวายอาจเปลี่ยนจากไตวายเฉียบพลันเป็นไตวายเรื้อรังได้ ซึ่งในกรณีนี้ แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยถึงระยะของไตวายและวางแผนการรักษาใหม่อีกครั้ง

ไตวายเรื้อรัง

การรักษาอาการไตวายเรื้อรังที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต โดยระหว่างการรอการปลูกถ่ายไตจะต้องมีการรักษาเพื่อประคับประคองอาการไปก่อน ด้วยการใช้ยาเพื่อรักษาหรือควบคุมไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ไตยิ่งทำงานแย่ลง อาทิ การใช้ยาเพื่อรักษาสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย ควบคู่กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสูงของผู้ป่วยเบาหวาน หรือควบคุมระดับความดันโลหิตสูง และปริมาณไขมันในเลือด เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาที่จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ ตามระยะของอาการดังนี้

 • ไตวายในระยะที่ 1-3

เป็นระยะไม่จำเป็นต้องทำการรักษา แต่จำเป็นที่จะต้องพบแพทย์เพื่อตรวจระบบการทำงานของไต โดยแพทย์จะนัดเพื่อตรวจค่าการทำงานของไตเป็นระยะ ๆ หรือในกรณีที่เริ่มมีค่าการทำงานไตที่ลดลงมากขึ้น อาจมีการตรวจเลือดถี่ขึ้นเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

 • ไตวายในระยะที่ 4-5

เป็นระยะที่ไตทำงานลดลงอย่างมาก จะต้องใช้การรักษาหลาย ๆ วิธีร่วมกันเพื่อประคับประคองอาการให้อยู่ในระดับคงที่เพื่อรอการผ่าตัดปลูกถ่ายไต อีกทั้งต้องมีการเฝ้าระวังภาวะบวมน้ำ ภาวะกระดูกเปราะบาง โรคโลหิตจาง และการติดเชื้อในไตร่วมด้วย

ในปัจจุบันการรักษาไตวายที่ใช้มี 2 วิธี ได้แก่

การฟอกไต (Dialysis)

เมื่อการทำงานของไตลดลงจนไตไม่สามารถกำจัดของเสียออกจากเลือดได้ แพทย์จะใช้การฟอกไตเพื่อกำจัดของเสียที่อยู่ภายในเลือดแทน ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟอกไตจะจำลองการทำงานของไต โดยการฟอกไตจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

 • การฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
  วิธีนี้จะทำโดยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าไตเทียม ซึ่งในขั้นแรกแพทย์จะทำการผ่าตัดสร้างเส้นเลือดเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงเพื่อให้เลือดหมุนเวียนเข้าไปในเครื่องและถูกฟอกให้สะอาดก่อนที่จะถูกหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร่างกาย โดยจะต้องได้รับการฟอกไตประมาณสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 3-4 ชั่วโมง และจะต้องมาเข้ารับบริการฟ้องไตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีบริการฟอกไต
 • การฟอกไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)
  วิธีนี้เป็นการฟอกไตโดยใช้เนื้อเยื่อที่บริเวณช่องท้องในการกรองของเสียออกจากเลือดแทนไตร่วมกับน้ำยาฟอกไต ซึ่งวิธีนี้จะสะดวกและสามารถทำได้เองที่บ้าน อีกทั้งในขณะที่ฟอกไตก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ การฟอกไตด้วยวิธีนี้อาจต้องทำวันละ 3-4 ครั้ง โดยก่อนที่มีการฟอกไตด้วยวิธีนี้ แพทย์จะต้องทำการผ่าตัดเล็กเพื่อใส่ท่อเข้าไปที่บริเวณช่องท้อง จากนั้นเมื่อมีการฟอกไต ผู้ป่วยจะต้องเติมน้ำยาฟอกไตเข้าไป จากนั้นระบบไหลเวียนของเลือดจะทำให้ของเสียและน้ำส่วนเกินออกมาอยู่ในช่องท้อง เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดก็ระบายน้ำส่วนเกินพร้อมกับของเสียออกมาภายนอก

เนื่องจากการฟอกไตจะมีผลข้างเคียงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ความดันโลหิตต่ำ เวียนศีรษะ อาเจียน หน้ามืด ไม่เพียงเท่านั้น วิธีการฟอกไตบางอย่างอาจไม่เหมาะกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยอีกด้วย จึงต้องให้แพทย์ทำการวินิจฉัยและตัดสินใจร่วมกันกับผู้ป่่วยว่าวิธีการฟอกไตแบบไหนเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งถ้าหากฟอกไตได้ผล ระดับของเสียในร่างกายที่สะสมอยู่จะลดลงได้

สำหรับการดูแลตนเอง เมื่อผู้ป่วยเริ่มได้รับการฟอกไต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ เว็บสล็อต โดยผู้ได้รับการฟอกไตอาจต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม หรืออาหารที่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม อีกทั้งยังอาจต้องจำกัดการบริโภคอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ หรือดื่มน้ำให้อยู่ในปริมาณที่พอดีต่อความต้องการของร่างกาย ที่สำคัญคือควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ทั้งนี้ ปริมาณอาหารและน้ำที่เหมาะสมนั้นมีความแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน และควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง

การผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney Transplant)

แม้ผู้ป่วยจะได้รับการฟอกไตแล้ว แต่ภาวะไตวายเรื้อรังจะไม่หายไป ซึ่งต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเท่านั้น การปลูกถ่ายไตมีความยุ่งยากซับซ้อนหลายประการ และปริมาณไตที่ได้รับการบริจาคมักมีน้อยกว่าผู้ที่รอรับการบริจาค รวมทั้งไตที่ได้รับจากการบริจาคต้องสามารถเข้ากับร่างกายของผู้ป่วยได้

ทว่า หากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติ เพราะในปัจจุบันอัตราการรอดชีวิตจากการปลูกถ่ายไตอยู่ในระดับที่สูงมาก และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตส่วนใหญ่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้มากกว่า 10 ปี

ดังนั้น ผู้ป่วยไตวายชนิดเฉียบพลันอาจสามารถรักษาให้หายได้ แต่ไตวายชนิดเรื้อรังต้องรักษาอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้รับการปลูกถ่ายไต หากไม่ได้รับการปลูกถ่ายไตก็จำเป็นต้องรักษาด้วยการฟอกไตไปตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ ผู้ป่วยไตวายชนิดเรื้อรังอาจต้องแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายในการฟอกไตเป็นจำนวนสูงมาก อีกทั้งยังมีค่ารักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้น ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะไตวายเรื้อรัง อย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง รวมไปถึงผู้ที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะนี้ ควรศึกษาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อวางแผนด้านการเงินและด้านการรักษา ซึ่งอาจช่วยให้กระบวนการรักษาทำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ แต่วิถีชีวิตในปัจจุบัน อย่างการทำงานหนักจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพหรือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อาจค่อย ๆ เพิ่มความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดโรค

ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตวาย

ไตวายเป็นอีกภาวะหนึ่งที่สามารถเกิดอาการแทรกซ้อนได้ ซึ่งอาการอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยอาการแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยแบ่งตามชนิดของไตวายมีดังนี้

ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเฉียบพลัน

ไตวายเฉียบพลันอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น

 • ภาวะน้ำท่วมปอด
  ภาวะไตวายเฉียบพลันสามารถส่งผลให้เกิดของเหลวส่วนเกินภายในร่างกายล้นเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดจนกลายเป็นภาวะน้ำท่วมปอด ทำให้หายใจลำบาก และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
 • เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
  เมื่อร่างกายไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ ของเสียจะคั่งอยู่ในกระแสเลือด หากของเสียเหล่านั้นเข้าสู่หัวใจ อาจทำให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจนทำให้รู้สึกเจ็บหน้าอกได้
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  ภาวะไตวายจะทำลายสมดุลของสารต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะโพแทสเซียมที่คั่งค้างเพราะร่างกายไม่สามารถขับออกไปจากร่างกายได้ หากร่างกายมีโพแทสเซียมสะสมในเลือดมากเกินไป อาจกระทบต่อการทำงานของกล้ามเนื้อทุกส่วน โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ และส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นได้
 • ไตถูกทำลายอย่างถาวร ในภาวะไตวายเฉียบพลัน ไตอาจยังไม่ถูกทำลาย แต่ถ้าได้รับการรักษาที่ล่าช้าก็จะทำให้ไตถูกทำลายอย่างถาวรและกลายเป็นไตวายเรื้อรังได้

ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเรื้อรัง

อาการจากไตวายเรื้อรังอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนี้

 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ไตวายเรื้อรังจะส่งผลโดยตรงต่อระบบไหลเวียนเลือด และยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะหลอดเลือดตีบแข็งมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมองได้
 • โรคโลหิตจาง
  นอกจากภาวะไตวายเรื้อรังจะทำให้มีของเสียตกค้างในกระแสเลือดมากขึ้นแล้ว ยังทำให้ไตไม่สามารถผลิตฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ จนทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะโลหิตจาง
 • โรคกระดูกพรุน
  เมื่อการทำงานของไตลดลงจากภาวะไตวายเรื้อรัง ฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณแคลเซียมในกระดูกก็จะบกพร่องไปด้วย ส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้มากกว่าคนปกติ

การป้องกันโรคไตวาย

ไตวายอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ก็สามารถป้องกัน และชะลอการเกิดภาวะนี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลเสียต่อไตในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

 1. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสอง
 2. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม โดยไม่ควรรับประทานเกลือเกินวันละ 6 กรัม
 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควรออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที โดยออกกำลังกายให้หนักปานกลาง เพื่อลดปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดภาวะไตวาย ได้แก่ ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น
 4. ลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 5. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 6. หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านการอักเสบ อย่างไอบูโพรเฟนติดต่อกันเป็นเวลานาน
 7. ผู้ที่ป่วยด้วยโรคประจำตัวอย่าง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคไขมันในเลือด ควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นและทำให้การทำงานของไตหนักขึ้น หรือทำให้ไตเสื่อมสภาพลง
เจ็บหน้าอก

เจ็บหน้าอก (Chest Pain) อาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอก ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณไหล่ลงมาถึงช่วงล่างของซี่โครง

เจ็บหน้าอก (Chest Pain) อาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอก ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณไหล่ลงมาถึงช่วงล่างของซี่โครง สาเหตุของอาการเจ็บหน้าอกมีหลายอย่าง การวินิจฉัยสาเหตุระบุได้ยากหากไม่ได้รับการตรวจอย่างละเอียด ผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกควรรีบพบแพทย์ เนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากการป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ เป็นต้น โดยผู้ที่เพิ่งเกิดอาการเจ็บหน้าอก เจ็บหน้าอกอย่างรุนแรง หรือเกิดอาการนี้มาเรื่อย ๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยโรคและรักษาต่อไป

อาการเจ็บหน้าอก

ปัญหาสุขภาพและโรคหลายโรคอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้ ซึ่งปัญหาสุขภาพของโรคบางโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกนั้นอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวใจ อย่างไรก็ตาม หากรู้สึกเจ็บหน้าอกขึ้นมา ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและวินิจฉัยสาเหตุของอาการดังกล่าว ทั้งนี้ อาการเจ็บหน้าอกที่มีสาเหตุมาจากโรคหรือปัญหาสุขภาพแต่ละอย่างจะเกิดอาการเจ็บที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

เจ็บหน้าอก แบบไหนเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจ ?
เจ็บหน้าอก แบบไหนเป็นสัญญาณเตือนของโรคหัวใจ ?

อาการเจ็บหน้าอกที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหัวใจ

อาการเจ็บหน้าอกที่ปรากฏกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหัวใจนั้นมักมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยทั่วไป มักมีลักษณะอาการต่อไปนี้

 • รู้สึกแน่นหรือเหมือนถูกกดที่หน้าอก
 • รู้สึกเจ็บเหมือนถูกบีบที่หน้าอกและเจ็บร้าวไปที่หลัง คอ ขากรรไกร ไหล่และแขน โดยเฉพาะแขนซ้าย
 • อาการเจ็บที่เพิ่งหายไปกำเริบขึ้นได้หากต้องออกแรงมาก และอาจเป็น ๆ หาย ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความหนักหน่วงของกิจกรรมที่ทำ
 • หายใจหอบเหนื่อย หายใจไม่สุด
 • เหงื่อออกแต่ตัวเย็น
 • ง่วงซึมหรืออ่อนเพลีย
 • วิงเวียนหรืออาเจียน

อาการเจ็บหน้าอกจากปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

อาการเจ็บหน้าอกไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพของหัวใจหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อาการเจ็บหน้าอกที่มีแนวโน้มว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาสุขภาพหัวใจนั้นมักเกิดลักษณะของอาการดังนี้

 • รับรสเปรี้ยวหรือรู้สึกว่ามีน้ำจากสิ่งที่กลืนลงไปไหลขึ้นมาที่คอ
 • อาการเจ็บหน้าอกอาจดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถ
 • อาการเจ็บหน้าอกกำเริบมากขึ้นเมื่อหายใจลึก ๆ หรือไอ
 • รู้สึกแน่นตึงเมื่อกดหน้าอก

สาเหตุของอาการเจ็บหน้าอก

สาเหตุของการเจ็บหน้าอกประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ สาเหตุที่เกี่ยวกับหัวใจ สาเหตุจากระบบย่อยอาหาร สาเหตุจากกล้ามเนื้อและกระดูก สาเหตุเกี่ยวกับปอด และสาเหตุอื่น ๆ โดยแต่ละสาเหตุมีรายละเอียด ดังนี้

สาเหตุที่เกี่ยวกับหัวใจ

อาการเจ็บหน้าอกที่มีสาเหตุเกี่ยวกับหัวใจนั้น ประกอบด้วย

 • โรคหัวใจหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Myocardial Infarction)
  เกิดจากการที่ลิ่มเลือดอุดตัน ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ เมื่อเลือดไหลไปเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงก็เป็นสาเหตุให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกบีบรัดที่บริเวณตรงกลางหรือด้านซ้ายของหน้าอกขึ้นมาทันที แม้จะนอนพักอาการก็ไม่ทุเลาลง นอกจากนี้ ผู้ป่วยจะเหงื่อออก คลื่นไส้ หายใจไม่สุด หรือรู้สึกอ่อนแรงอย่างรุนแรงร่วมด้วย
 • ภาวะเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด (Angina)
  ภาวะนี้เป็นผลมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Disease: CAD) ที่มีคราบตะกรันหนาสะสมอยู่ภายในผนังของหลอดเลือดแดงซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงหัวใจ โดย คราบตะกรัน นี้จะทำให้หลอดเลือดแดงแคบลง ส่งผลให้ร่างกายลำเลียงเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ จนเกิดภาวะเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยจะเกิดอาการเจ็บเหมือนถูกกดหรือบีบที่หน้าอก ซึ่งอาการนี้อาจกระจายไปที่แขน ไหล่ ขากรรไกร หรือหลัง ทั้งนี้ ผู้ป่วยมักเกิดอาการดังกล่าวเมื่อออกแรงทำกิจกรรมอย่างออกกำลังกาย ตื่นเต้น หรือรู้สึกเครียด ซึ่งอาการจะทุเลาลงเมื่อหยุดพักจากกิจกรรมดังกล่าว
 • ภาวะเลือดเซาะผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic Dissection)
  เกิดจากหลอดเลือดแดงที่อยู่ติดกับหัวใจหรือผนังหลอดเลือดแดงนั้นฉีกขาด หากภายในชั้นผิวของผนังหลอดเลือดนี้แยกออกจากกัน เลือดก็จะไหลทะลักเข้ามาตรงกลางชั้นผิว ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงเกิดการฉีกขาดมากขึ้น ซึ่งถือว่าอันตรายต่อชีวิต อย่างไรก็ตาม มักเกิดได้ไม่บ่อยนัก เมื่อผู้ป่วยประสบภาวะนี้ จะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเหมือนถูกฉีกตั้งแต่คอ หลัง ไปจนถึงท้อง
 • โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis)
  ภาวะนี้เกิดจากเยื่อหุ้มที่ล้อมรอบหัวใจนั้นเกิดอาการอักเสบ ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแปลบตั้งแต่คอช่วงบนลงมาถึงกล้ามเนื้อไหล่ โดยอาการจะยิ่งแย่ลงเมื่อหายใจเข้าลึก ๆ กลืนอาหาร หรือนอนหงาย
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน (Myocarditis)
  นอกจากจะเกิดอาการเจ็บหน้าอกแล้ว กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันอาจก่อให้เกิดอาการเป็นไข้ ปวดเมื่อย หัวใจเต้นเร็ว และมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ ถึงแม้จะไม่เกิดอาการหัวใจขาดเลือด แต่อาการก็จะคล้ายโรคหัวใจ
 • กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม (Hypertrophic Cardiomyopathy)
  ผู้ที่ป่วยโรคนี้จะมีกล้ามเนื้อหัวใจที่โตหนาผิดปกติ บางครั้งนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการลำเลียงเลือดไปเลี้ยงหัวใจ  เว็บสล็อต ทั้งนี้ อาจเกิดหัวใจวายได้หากกล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ผู้ป่วยจะเกิดอาการเจ็บหน้าอกและหายใจไม่สุดเมื่อออกกำลังกาย  และอาจเวียนหัว วิงเวียน และเป็นลมร่วมด้วย
 • โรคลิ้นหัวใจยาว (Mitral Valve Prolapse)
  โรคนี้เป็นโรคที่ลิ้นหัวใจปิดกันไม่สนิทนอกจากจะเกิดอาการเจ็บหน้าอกแล้ว ผู้ป่วยยังรู้สึกใจสั่นและเวียนหัวด้วย

สาเหตุจากระบบย่อยอาหาร

นอกจากจะเกี่ยวข้องกับหัวใจแล้ว อาการเจ็บหน้าอกยังเป็นผลมาจากระบบย่อยอาหารได้อีกด้วย ซึ่งได้แก่

 • ปัญหาเกี่ยวกับการกลืนอาหาร
  ปัญหาเกี่ยวกับการกลืนอาหารมักเกิดขึ้นที่หลอดอาหาร ทำให้กลืนอาหารลำบากและรู้สึกเจ็บหน้าอก โดยอาการเจ็บหน้าอกที่เกี่ยวกับหลอดอาหารนั้น ได้แก่
 • อาการแสบร้อนกลางอก (Heartburn)
  อาการนี้ถือเป็นอาการหลักของโรคกรดไหลย้อน (Gastro-Oesophageal Reflux Disease) เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาที่หลอดอาหาร ปกติแล้วอาหารที่รับประทานและกลืนเข้าไปจะผ่านหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหาร โดยมีหูรูดซึ่งอยู่ปลายสุดของหลอดอาหารทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหาร แต่หากกล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงก็ทำให้กรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาได้ ผู้ป่วยจะรู้สึกแสบร้อนและรับรสเปรี้ยวจากท้องขึ้นมาที่อกและคอ ทั้งนี้ ผู้ป่วยยังรู้สึกเจ็บที่ท้องส่วนบนและหน้าอก ไม่สบาย ท้องอืด และเกิดอาการเรอเปรี้ยวและแสบร้อนเมื่อกลืนเครื่องดื่มร้อน อาการแสบร้อนนี้มักเป็นและหาย และจะแย่ลงทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ ๆ บ่อยครั้งที่หลายคนมักเข้าใจอาการเจ็บหน้าอกเพราะภาวะแสบร้อนกลางทรวงอกว่าเป็นเพราะโรคหัวใจ เพราะหัวใจและหลอดอาหารนั้นอยู่ใกล้กันและมีเส้นประสาทร่วมกัน
 • โรคกระเพาะ (Peptic Ulcers) ผู
  ป่วยโรคกระเพาะจะเกิดอาการแสบร้อนภายในท้องหรือส่วนแรกของลำไส้เล็ก มักเกิดขึ้นกับผู้ที่รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือใช้ยาแก้ปวดหรือยาลดอาการอักเสบ

  • หลอดอาหารบีบตัวผิดปกติ (Esophageal Contraction Disorders) การหดเกร็งของกล้ามเนื้อและอาการที่กลืนอาหารลำบากซึ่งเกิดขึ้นตรงหลอดอาหารนั้นทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้
  • ภาวะหลอดอาหารทะลุ (Esophageal Perforation) ผู้ที่เกิดอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงทันทีที่อาเจียนนั้น เป็นสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าผู้ป่วยประสบภาวะหลอดอาหารทะลุ
โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรัง ที่รักษาไม่หายขาด แต่เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วสามารถควบคุมอาการของโรคและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ สิ่งสำคัญของการรักษาโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ต้องคอยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และคอเลสเตอรอลให้อยู่เกณฑ์ปกติ โดยการควบคุมการรับประทานที่เหมาะสม ออกกำลังกายเป็นประจำ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมอาจทำให้อวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

การรักษาตามประเภทของโรคเบาหวาน มีดังนี้

โรคเบาหวานประเภทที่ 1 

เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอต่อการนำน้ำตาลเข้าสู่เส้นเลือด ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนในร่างกายตั้งแต่ในระยะแรก ๆ ไปจนตลอดชีวิตการฉีดอินซูลิน ควบคู่ไปกับการคุมอาหารและออกกำลังกายที่เหมาะสม ซึ่งแพทย์จะพิจารณาตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย

ชนิดของฮอร์โมนอินซูลินที่แบ่งตามการออกฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานปัจจุบัน

 • ประเภทออกฤทธิ์เร็ว (Rapid Acting Insulin)
  Rapid Acting Insulin เป็นยาออกฤทธิ์สั้น เริ่มออกฤทธิ์หลังการฉีด 15 นาที ระดับยาเพิ่มขึ้นสูงสุดใน 1 ชั่วโมงและออกฤทธิ์ได้นาน 2-4 ชั่วโมง เช่น อินซูลิน กลูลิซีน (Insulin Glulisine) อินซูลิน ลิสโปร (Insulin Lispro) อินซูลิน แอสพาร์ (Insulin Aspart)
 • ประเภทออกฤทธิ์ในช่วงปกติ (Regular or Short-acting Insulin)

  เริ่มออกฤทธิ์นานขึ้นภายใน 30 นาทีหลังการฉีด ระดับยาเพิ่มขึ้นสูงสุดใน 2-3 ชั่วโมงและออกฤทธิ์ได้นานขึ้น 3-6 ชั่วโมง เช่น เรกูลาร์ อินซูลิน (Regular insulin)

 • ประเภทออกฤทธิ์นานขึ้นในระดับกลาง (Intermediate-acting Insulin)

  เริ่มออกฤทธิ์ได้ภายใน 2-4 นาทีหลังการฉีด ระดับยาเพิ่มขึ้นสูงสุด 4-12 ชั่วโมงและออกฤทธิ์ได้นานถึง 12-18 ชั่วโมง เช่น เอ็นพีเอช อินซูลิน (NPH)

 • ประเภทออกฤทธิ์นาน (Long-acting Insulin)

  ประเภทนี้สามารถออกฤทธิ์ในการรักษานานมากกว่า 24 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ใช้ระยะเวลาการดูดซึมในร่างกายนานหลายชั่วโมง เช่น อินซูลิน ดีทีเมี่ยร์ (Insulin Detemir) หรืออินซูลิน กลาร์จีน (Insulin Glargine)

 รู้ทันความเสี่ยง COVID-19 เมื่อเป็น โรคเบาหวาน
รู้ทันความเสี่ยง COVID-19 เมื่อเป็น โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานประเภทที่ 2

การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 จะใช้ยาที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดโดยการเพิ่มการตอบสนองของฮอร์โมนอินซูลินให้ดีขึ้น และเพิ่มการใช้น้ำตาลกลูโคสในร่างกายมากขึ้น เช่น ยาเมทฟอร์มิน (Metformin) ยาในกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย (Sulfonylureas) ไบกัวไนด์ (Biguanide), ยาในกลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอน (Thiazolidinediones) ยาแอลฟา-กลูโคซิเดส อินฮิบิเตอร์ (Alpha-glucosidase Inhibitor) เป็นต้น นอกจากนี้ในบางรายอาจมีการฉีดอินซูลินในกรณีที่การรับประทานยาไม่ได้ผล

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 

ผู้ป่วยควรเข้ารับการฝากครรภ์และพบแพทย์ตามนัดเป็นประจำ พร้อมทั้งพยายามควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับแม่และทารกในครรภ์ โดยจำเป็นต้องมีการควบคุมอาหารที่รับประทานอย่างเข้มงวด เช่น ลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลลง เพิ่มการรับประทานโปรตีน ผักและผลไม้ให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติหวานจัดหรือไขมันสูง เป็นต้น พร้อมทั้งมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนตั้งครรภ์ควบคู่กัน โดยการปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์ หากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ผลดีด้วยการรับประทานอาหารและออกกำลังกาย แพทย์อาจแนะนำให้ฉีดอินซูลินเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจเผชิญกับปัญหาที่เท้า เนื่องจากเส้นประสาทที่เท้าเกิดความเสียหายและระบบไหลเวียนโลหิตที่เท้าผิดปกติจนอาจเกิดอาการเท้าบวมหรือเป็นแผล ซึ่งควรดูแลสุขภาพเท้าเพื่อป้องกันอาการร้ายแรงโดยล้างเท้าด้วยน้ำอุ่นเป็นประจำทุกวัน จากนั้นให้เช็ดเบา ๆ จนเท้าแห้ง  เว็บสล็อต  โดยเฉพาะระหว่างนิ้วเท้าแต่ละนิ้ว ทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้นทั่วเท้ายกเว้นบริเวณร่องระหว่างนิ้วเท้า หมั่นตรวจสอบว่ามีแผลหรืออาการบวมแดงหรือไม่ และไปปรึกษาแพทย์เมื่อพบอาการผิดปกติบริเวณเท้ารวมทั้งอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นและไม่หายไป ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดแผลเบาหวานที่เท้า แพทย์อาจให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันแผล เช่น รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เฝือก หรือผ้าพันแผล เป็นต้น หากแผลเริ่มรุนแรงขึ้น แพทย์อาจวางแผนการรักษาตามระดับความรุนแรงของแผลที่เป็น หากรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น แพทย์อาจต้องตัดอวัยวะทิ้งเพื่อป้องกันอาการลุกลามด้วย

การดูแลตนเองในการรับประทานอาหาร

นอกจากการรักษาจากแพทย์แล้ว การรับประทานอาหารเป็นอีกสิ่งที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องให้ความสำคัญ เพราะความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องควบคุมอาหารให้เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอย่างแป้งและน้ำตาล เช่น เลือกอาหารที่น้ำตาลน้อย อาหารจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน หรืออาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ภายหลังการรับประทานอาหาร จึงช่วยลดความเสี่ยงของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงฉับพลันที่เป็นอันตรายได้

กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะน้ำตาลในเลือดตกสามารถรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงในปริมาณ 15–20 กรัมเพื่อบรรเทาอาการในเบื้องต้น เช่น ผลไม้ที่มีรสหวาน ลูกอม เยลลี่ ขนมปังแผ่นหรือขนมปังกรอบ น้ำผลไม้ น้ำหวาน นมวัว เครื่องดื่มเกลือแร่หรือเครื่องดื่ม ION Drink ที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุและน้ำตาลที่ร่างกายมนุษย์สามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ผู้ป่วยเบาหวานอาจเลือกใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในการปรุงอาหารเพื่อลดปริมาณน้ำตาลที่ได้รับ ซึ่งจะช่วยให้อาหารแต่ละเมนูดีต่อสุขภาพมากขึ้น จากงานวิจัยพบว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอาจเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน และยังช่วยให้รับประทานได้หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำ จึงอาจช่วยป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดตามมา โดยตัวอย่างสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่สามารถใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เช่น

 • แอสพาร์แทม (Aspartame)

  เป็นสารให้ความหวานสังเคราะห์ (Artificial Sweeteners) มีความหวานกว่าน้ำตาล 180-200 เท่า จึงใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าน้ำตาลหลายเท่า ให้พลังงานต่ำ แต่หากปรุงด้วยความร้อนสูงอาจทำให้เกิดรสขม

 • ไอโซมอลทูโลส (Isomaltulose)

  ไอโซมอลทูโลสเป็นสารให้ความหวานที่มีทั้งแบบธรรมชาติและสกัดจากธรรมชาติ สามารถทนความร้อนได้สูง มีรสชาติเหมือนกับน้ำตาล ไม่มีรสขมติดลิ้นหรือรสขมเฝื่อนจึงช่วยให้รสชาติอาหารไม่เปลี่ยน โดยให้พลังงานเทียบเท่าน้ำตาลแต่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) จากการศึกษาบางส่วนพบว่าไอโซมอลทูโลสอาจช่วยป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นสูงฉับพลันหลังรับประทานที่เป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากถูกดูดซึมได้ช้ากว่าน้ำตาลปกติ รวมทั้งอาจลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและลดความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนอย่างโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ไอโซมอลทูโลสที่ผสมกับสารให้ความหวานชนิดอื่นที่ให้ความหวานมากกว่า ทำให้ใช้น้ำตาลในปริมาณที่ลดลง

 • ซูคราโลส (Sucralose)

  สารชนิดนี้ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลปกติถึง 600 เท่า จึงใช้ในปริมาณน้อยมากหรือนำไปผสมกับสารให้ความหวานชนิดอื่น ซูคราโลสเป็นสารที่ไม่ให้พลังงาน ไม่มีรสขม สามารถใช้กับอาหารได้ทั้งแบบร้อนและเย็น

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้สารให้ความหวานทุกชนิด เนื่องจากสารให้ความหวานบางชนิดอาจมีข้อจำกัดในการใช้ รวมทั้งควรดูแลตนเองด้วยวิธีอื่นควบคู่ไปด้วย ทั้งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทาอาการของโรคและช่วยให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้น

การรักษาทางเลือกอื่น ๆ

นอกเหนือจากการรักษาโรคเบาหวานตามการแพทย์แผนปัจจุบัน ยังมีการรักษาตามแพทย์แผนทางเลือกมาช่วยเสริมในหลายหลายวิธี เพื่อช่วยให้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงพืชสมุนไพรบางชนิดมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและยังใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เช่น

 • ตำลึง

  ตำลึงสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายส่วนจากต้น อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ วิตามินและแร่ธาตุสูง โดยมีสรรพคุณสำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ช่วยในเรื่องการลดระดับน้ำตาลในเลือด ส่วนที่นิยมนำมาใช้จะเป็นส่วนใบ ซึ่งใบแก่จะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าใบอ่อน ราก และผล อีกทั้งยังช่วยบำรุงสายตา ป้องกันตามัว เนื่องจากการขาดวิตามินเอ

 • มะระขี้นก

  มะระขี้นกช่วยในการเจริญอาหาร ขับพยาธิ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ น้ำคั้นสดมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ๆ และยังมีสรรพคุณในการลดระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวานเช่นเดียวกับผักตำลึง โดยมีการออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนอินซูลินที่ยับยั้งการสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคส และเพิ่มการใช้กลูโคสที่มากขึ้นในตับ รวมทั้งยังช่วยชะลอการเกิดต้อกระจก ที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน สามารถรับประทานได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบแปรรูปเป็นแคปซูลและผงแห้ง ชงเป็นชาดื่ม หรือคั้นเป็นน้ำ แต่ไม่ควรรับประทานผลสด เพราะอาจก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน

 • มะแว้งต้น

  ผลสุกของมะแว้งต้นจะช่วยในเรื่องแก้ไอ ขับเสมหะ และมีสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือด สามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดหรือแบบลวก แต่ควรระมัดระวังหากมีการรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานมากกว่า 1 เดือน ซึ่งอาจมีผลเสียต่อระบบประสาทในร่างกาย

 • ฟ้าทะลายโจร

  ฟ้าทะลายโจรสามารถนำใช้ได้หลายส่วน โดยส่วนรากจะช่วยในเรื่องการเจริญอาหาร บำรุงกำลัง แก้ไข้ ส่วนลำต้นเป็นยาบำรุง แก้อาการท้องร่วง และส่วนใบเป็นส่วนที่นำมาใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด แก้ไข้ กระเพาะ ลำไส้อักเสบ

สมุนไพรหลายชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกาย และการใช้พืชสมุนไพรก็อาจเป็นทางเลือกเสริมในการช่วยบำบัดโรคเบาหวานให้ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนรับประทานสมุนไพรชนิดใด ๆ ด้วยตนเอง

กิมจิ

กิมจิ ผักดองเกาหลี สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ สัญลักษณ์ของประเทศเกาหลี

กิมจิ (Kimchi) เป็นหนึ่งในอาหารที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเกาหลี และยังเป็นที่นิยมในคนไทยรุ่นใหม่อีกด้วย เพราะนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว กิมจิยังขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะอุดมไปด้วยโพรไบโอติกส์ ซึ่งการศึกษาหลายชิ้นชี้ว่ากิมจิอาจช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารได้

กิมจิเป็นคำที่ใช้เรียกผักดองในภาษาเกาหลี มักทำจากกะหล่ำปลีเป็นส่วนใหญ่ แต่ผักชนิดอื่นก็สามารถนำมาทำกิมจิได้เหมือนกัน เช่น หัวไชเท้า แตงกวา หัวบีท หรือผักอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การบริโภคอาหารหมักดอง อย่างกิมจิก็อาจมีความเสี่ยงบางอย่างที่ควรทราบก่อนรับประทาน

กิมจิกับประโยชน์ต่อสุขภาพ

อย่างที่ได้กล่าวไปว่ากิมจิอุดมไปด้วยโพรไบโอติกส์ (Probiotics) หรือเชื้อจุลินทรีย์มีประโยชน์ที่อาศัยอยู่ภายในลำไส้ของมนุษย์ หากโพรไบโอติกส์มีปริมาณมากขึ้นและอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็อาจช่วยลดปัญหาสุขภาพและเสริมร่างกายให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น แต่นอกจากโพรไบโอติกส์ กิมจิก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ด้วย มาดูกันว่าผักดองเกาหลีจะดีต่อสุขภาพในด้านไหนบ้าง

1. เสริมการทำงานระบบย่อยอาหาร

โพรไบโอติกส์พบได้ทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่มีโพรไบโอติกส์อาศัยอยู่มาก ซึ่งทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจุลินทรีย์มีประโยชน์เหล่านี้มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหาร เมื่อโพรไบโอติกส์ในลำไส้ไม่สมดุลก็อาจทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับลำไส้ อย่างท้องอืด อาหารไม่ย่อย หรือท้องเสีย

จากการศึกษาที่ใช้โพรไบโอติกส์เป็นการรักษาเสริมในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ อย่าง อาการท้องเสีย จากการติดเชื้อและจากผลข้างเคียงของยาปฏีชีวนะ โรคลำไส้แปรปรวน และการติดเชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล์ (Clostridium Difficile) พบว่า ผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวมีอาการที่ดีขึ้น แต่การเสริมโพรไบโอติกส์ในร่างกายอาจไม่สามารถบรรเทาปัญหาลำไส้บางอย่างได้ ดังนั้น หากการบริโภคกิมจิช่วยเพิ่มจำนวนโพรไบโอติกส์ได้ก็อาจบรรเทาและป้องกันความผิดปกติเหล่านี้ได้เช่นกัน

2. เพิ่มภูมิคุ้มกัน

ประโยชน์ต่อสุขภาพในข้อนี้ก็มาจากคุณสมบัติของโพรไบโอติกส์เช่นเดียวกัน ระบบภูมิคุ้มกันส่วนใหญ่อยู่บริเวณระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งที่มีจุลินทรีย์มีประโยชน์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงระหว่างประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันกับจำนวนของจุลินทรีย์เหล่านี้

จากการทดลองที่ศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม Lactobacillus ชื่อ Sakei และ Plantarum ซึ่งเป็นเชื้อที่พบได้ในกิมจิ พบว่าเชื้อ Lactobacillus Sakei จัดเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน อีกทั้งการทดลองในสัตว์ทดลองด้วยการให้จุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้ยังพบว่า สัตว์ทดลองมีสาร TNF Alpha ที่เป็นสารก่อการอักเสบลดน้อยลง การบริโภคกิมจิเป็นประจำอาจทำให้ได้รับโพรไบโอติกส์สองชนิดนี้ ทำให้ช่วยลดอาการของโรคภูมิคุ้มกันบางประเภทที่ทำให้เกิดการอักเสบตามร่างกาย อย่างโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้

นอกจากนี้ การศึกษาอื่นยังพบอีกว่า เชื้อโพรไบโอติกส์อาจเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงและระยะเวลาการป่วยจากโรคติดเชื้อ อย่างโรคไข้หวัด (Common Cold) รวมทั้งอาจช่วยบรรเทาอาการและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบริเวณช่องคลอดเพศหญิงได้อีกด้วย

3. ช่วยลดน้ำหนัก

กิมจิทำมาจากผักที่มีแคลอรี่น้อย โดยกิมจิปริมาณ 150 กรัม อาจให้พลังงานเพียง 23 กรัมเท่านั้น ซึ่งพลังงานปริมาณดังกล่าวอาจมาจากสารอาหารหลากหลายชนิดที่อยู่ในกิมจิ อย่างโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร แร่ธาตุ และวิตามิน

นอกจากนี้ กิมจิอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนด้วยคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากแคลอรี่ต่ำได้ด้วย จากการทดลองชิ้นหนึ่งในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากและผู้ป่วยโรคอ้วน โดยให้คนกลุ่มดังกล่าวรับประทานกิมจิติดต่อกันระยะเวลาหนึ่ง พบว่าคนกลุ่มนี้มีระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตและระดับไขมันสะสมลดลง การบริโภคกิมจิก็อาจมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักที่เกิดจากไขมันสะสมภายในร่างกาย และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากอีกด้วย

4. บำรุงหัวใจ

โพรไบโอติกส์และสรรพคุณของกิมจิมีส่วนช่วยลดการอักเสบของร่างกาย ซึ่งโรคเรื้อรังหลายโรคมักมีปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุมาจากการอักเสบเรื้อรัง หนึ่งในนั้นคือโรคหัวใจที่เกิดได้จากหลายสาเหตุและปัจจัย เช่น ไขมันในเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจจนอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจหรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจได้

จากการศึกษาด้านบนที่พบว่าการบริโภคกิมจิอาจช่วยลดไขมันสะสม ลดไขมันในเลือด ลดน้ำตาลในเลือด และต้านสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้ หากเราลองเพิ่มกิมจิหรืออาหารที่มีโพรไบโอติกส์เข้าไปในมื้ออาหารเป็นประจำก็อาจช่วยลดความรุนแรงจากการอักเสบที่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้

นอกจากนี้ กิมจิอาจช่วยเสริมสุขภาพในด้านอื่น ๆ เช่น ช่วยต้านริ้วรอย ช่วยบรรเทาภาวะผิดปกติทางอารมณ์บางชนิด และยังมีการศึกษาบางชิ้นที่พูดถึงสรรพคุณในการต้านมะเร็งของกิมจิด้วย

อย่างไรก็ตาม สรรพคุณและข้อมูลการศึกษาเหล่านี้เป็นผลจากการทดลองที่มีความแตกต่างกันในหลายด้าน ทั้งกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลา และวิธีการทดลองที่ล้วนแต่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของแต่ละการศึกษา ขณะเดียวกันบางการศึกษายังมีข้อจำกัดบางอย่าง ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งการพบผลข้างเคียงในการรับประทานอาหารชนิดนี้ จึงควรติดตามการศึกษาเพิ่มเติมถึงประโยชน์และความปลอดภัยที่แน่ชัด

กิมจิ ผักกาดขาว แบบเกาหลี

ความเสี่ยงจากการบริโภคกิมจิ

แม้ว่ากิมจิจะทำจากผัก ให้พลังงานน้อย และดูมีประโยชน์หลากหลายด้าน เว็บสล็อต  แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการบริโภค กิมจิ จะไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงใด ๆ เพราะทั้งจากการศึกษาและการบริโภคในครัวเรือนก็มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคกิมจิเช่นเดียวกัน

ผลข้างเคียงที่พบหลัก ๆ มักจะเป็นอาการท้องอืด ท้องเสีย และอาหารเป็นพิษ โดยสาเหตุที่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเหล่านี้อาจมาจากกระบวนการทำที่ไม่สะอาด ทำให้มีเชื้อโรคปนเปื้อนและเติบโตระหว่างกระบวนการหมักดอง การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าอาการเหล่านี้มักไม่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงในคนทั่วไป แต่ผลข้างเคียงเหล่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ผู้ที่มีความเสี่ยงจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้

แม้ว่าการศึกษาจะชี้ว่ากิมจิมีสารอาหารหลากหลาย และช่วยลดความดันโลหิตได้ แต่ในทางตรงกันข้ามยังมีข้อขัดแย้งกันในเรื่องนี้อยู่ เพราะการทำอาหารหมักต้องมักต้องใช้โซเดียมในปริมาณมาก ซึ่งโซเดียมส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเหล่านี้หรือมีโรคประจำตัวจึงควรควบคุมประมาณโซเดียมในแต่วัน

สุดท้ายนี้ กิมจิจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็ต่อเมื่อรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม และควรเลือกซื้อกิมจิที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ไม่แตก รั่ว หรือฉีกขาด มีวันที่ผลิตและวันหมดอายุบอก และเลือกซื้อจากร้านที่มีตู้แช่เพราะเชื้อเหล่ามักไม่ทนทานต่อความร้อน แต่หากบริโภคกิมจิและเกิดความผิดปกติตามมา ควรไปพบแพทย์

โรคต้อกระจก

ต้อกระจก (Cataracts) เป็นโรคที่เลนส์แก้วตามีความขุ่นมัว

ต้อกระจก (Cataracts) เป็นโรคที่เลนส์แก้วตามีความขุ่นมัวจนกระทบต่อการมองเห็น เมื่อจอประสาทตารับภาพได้ไม่ชัดเจน ผู้ป่วยจึงมองเห็นภาพต่าง ๆ อย่างพร่ามัว โรคต้อกระจกนี้ไม่ได้ทำให้มีอาการเจ็บหรือระคายเคืองใด ๆ ที่ตา โดยอาจเกิดกับตาข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง และไม่อาจแพร่กระจายจากตาข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งได้

อาการของโรคต้อกระจก

โรคต้อกระจกนั้นยากที่จะสังเกตได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายปีกว่าอาการของต้อกระจกจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทบต่อการมองเห็น โดยผู้ป่วยมักมีอาการดังนี้

 • มองเห็นได้ไม่ชัดเจน ภาพเบลอ หรือพร่ามัว
 • ต้องใช้แสงสว่างมากขึ้นในการอ่านหนังสือหรือกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา
 • ดวงตามองเห็นในที่ที่มีแสงสลัวได้ดีกว่าแสงจ้า แพ้แสงจ้า
 • มองเห็นเป็นภาพซ้อน
 • มองภาพเป็นสีเหลืองหรือสีซีดจางลง
 • มองเห็นเป็นวงแหวนรอบแสงไฟหรือหลอดไฟ
 • ผู้ป่วยอาจเข้าใจว่าความพร่ามัวเกิดจากระดับสายตาที่มีปัญหา เช่น สายตาสั้น และนำไปสู่การเปลี่ยนแว่นตาหรือคอนแท็คเลนส์บ่อย ๆ

โรคต้อกระจก

สาเหตุของโรคต้อกระจก

เลนส์แก้วตาของคนเราประกอบด้วยน้ำและโปรตีนเป็นส่วนมาก ปกติโปรตีนเหล่านี้จะเรียงตัวเป็นระเบียบทำให้แสงผ่านเข้าสู่เลนส์ได้ และเลนส์มีลักษณะใส ต้อกระจกเกิดจากการที่โปรตีนในเลนส์แก้วตาสะสมเป็นกลุ่มปกคลุมพื้นที่ในบริเวณแก้วตาจนทำให้เลนส์ขุ่นมัวขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งโรคต้อกระจกอาจแบ่งได้ตามสาเหตุการเกิดต่อไปนี้

 • ต้อกระจกในวัยสูงอายุ (Age-related Cataract) อายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต้อกระจกที่พบได้บ่อยที่สุด เนื่องจากระบบโครงสร้างของกระจกตาที่มักเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและภาวะเสื่อมของเลนส์แก้วตาที่มีความยืดหยุ่นและโปร่งใสน้อยลง
 • ต้อกระจกแต่กำเนิด (Congenital Cataract) ทารกสามารถเป็นต้อกระจกได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยอาจเกิดได้จากพันธุกรรม การติดเชื้อ การได้รับอันตรายหรือมีพัฒนาการระหว่างอยู่ในครรภ์ไม่ดี ทารกที่พบว่าเป็นต้อกระจกแต่กำเนิด ได้แก่ ภาวะกาแล็กโทซีเมีย โรคหัดเยอรมัน หรือโรคเท้าแสนปมชนิดที่ 2 ก็อาจนำมาซึ่งการเกิดต้อกระจกชนิดนี้ เด็กเล็กบางคนอาจแสดงอาการในภายหลัง โดยมักเป็นทั้งสองข้าง บางครั้งต้อกระจกนี้เล็กมากจนไม่ส่งผลต่อการมองเห็น แต่เมื่อพบว่ามีผลกระทบต่อการมองเห็นจึงจะผ่าออก
 • ต้อกระจกทุติยภูมิ (Secondary Cataract) การผ่าตัดรักษาโรคตาชนิดอื่นอย่างเช่นต้อหิน การป่วยเป็นม่านตาอักเสบ หรือตาอักเสบ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต้อกระจกตามมาได้ นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วน หรือโรคความดันโลหิตสูง การได้รับยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะบางตัว ก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคต้อกระจกได้ง่าย
 • ต้อกระจกจากการได้รับบาดเจ็บ (Traumatic Cataract) อุบัติเหตุที่กระทบต่อดวงตา ทั้งที่ต้องผ่าตัดและไม่ผ่าตัดดวงตา สามารถนำไปสู่การเกิดต้อกระจกภายหลังได้เช่นกัน

โรคต้อกระจกยังอาจมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นประกอบ ได้แก่ บุคคลในครอบครัวมีประวัติป่วยด้วยโรคนี้ รับประทานอาหารที่มีวิตามินไม่ครบถ้วน ต้องเผชิญแสงแดดเป็นเวลานานในชีวิตประจำวัน หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์มาก เป็นต้น

การวินิจฉัยโรคต้อกระจก

การวินิจฉัยด้วยตนเอง เนื่องจากต้อกระจกไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ลักษณะของดวงตา จึงยากที่จะเห็นความผิดปกติของดวงตา นอกเสียจากต้อจะสุกจนกลายเป็นสีขาวที่ตาดำแล้ว ทั้งนี้บุคคลใกล้ชิดหรือตัวผู้ป่วยเองอาจสังเกตได้หากมีอาการเข้าข่ายที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

การวินิจฉัยโดยแพทย์ โรคต้อกระจกสามารถวินิจฉัยได้โดยการตรวจและทำแบบทดสอบต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • การตรวจวัดสายตา (Visual Acuity Test) การวัดความสามารถการมองเห็นในระยะต่าง ๆ โดยให้อ่านชุดตัวอักษร เมื่อทดสอบตาข้างใด ๆ อีกข้างจะถูกปิดไว้ วิธีนี้เป็นการประเมินว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติทางสายตาให้เห็นหรือไม่
 • การทดสอบโดยขยายรูม่านตา (Retinal Eye Exam) ทำได้ด้วยการหยดยาลงที่ตาเพื่อให้รูม่านตาเปิดกว้างขึ้น แล้วใช้เลนส์ขยายแบบพิเศษตรวจดูจอประสาทตาและเส้นประสาทตาเพื่อหาความผิดปกติของตา หลังการตรวจนี้ ดวงตาของผู้ป่วย มองเห็นในระยะใกล้พร่ามัวเป็นเวลาหลายชั่วโมง
 • การตรวจโดยใช้กล้องจักษุจุลทรรศน์ชนิดลำแสงแคบ (Slit Lamp Examination) เป็นการใช้กล้องที่มีความเข้มของลำแสงสูงและบางพอที่จะส่องกระจกตา ม่านตา เลนส์แก้วตา รวมถึงพื้นที่ว่างระหว่างม่านตาและกระจกตา ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างที่เป็นส่วนเล็กได้อย่างสะดวก
 • การตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometry Test) เป็นการใช้เครื่องวัดความดันในลูกตาเพื่อแยกระหว่างต้อกระจกกับต้อหินซึ่งจะมีความดันที่ตาสูง การตรวจชนิดนี้แพทย์อาจใช้ยาชาแบบหยดตากับผู้ป่วย

การรักษาโรคต้อกระจก

โรคต้อกระจกในระยะแรก ๆ บรรเทาได้ด้วยการตัดแว่นสายตาใหม่ สวมแว่นกันแดดกันแสงสะท้อน หรือการใช้เลนส์ขยายจนกว่าต้อกระจกจะเริ่มกระทบต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จึงจะทำการผ่าตัดซึ่งเป็นวิธีรักษาเดียวในปัจจุบัน โดยต้องใช้เวลา การมองเห็นหลังการผ่าตัดจึงจะดีขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นปกติ แต่หากผู้ป่วยมีโรคตาชนิดอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อมร่วมด้วย ก็อาจส่งผลให้การมองเห็นไม่อาจดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้

ก่อนการผ่าตัดต้อกระจก

การผ่าตัดต้อกระจกขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทั้งของผู้ป่วยและแพทย์ผู้ดูแลร่วมกัน การผ่าตัดต้อกระจกไม่จำเป็นต้องรีบร้อน เนื่องจากการเลื่อนการผ่าตัดไม่ได้ส่งผลต่อการมองเห็น แต่สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นต้อกระจกอาจมีอาการทรุดลงได้เร็วกว่าผู้ป่วยทั่วไป

กรณีผ่าตัดต้อกระจกทั้ง 2 ข้าง สามารถทำได้เพียงครั้งละข้าง โดยต้องรอให้ตาข้างแรกที่ผ่าตัดหายดีเสียก่อนแล้วจึงจะผ่าตัดอีกข้างหนึ่งได้ ก่อนการผ่าตัด 1-2 อาทิตย์ แพทย์จะให้ผู้ป่วยทำแบบทดสอบต่าง ๆ เช่น วัดความโค้งกระจกตา ขนาดของดวงตา และระดับของสายตา เพื่อเลือกเลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular Lens: IOL) ที่เหมาะสมกับดวงตาของผู้ป่วย ผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องงดรับประทานอาหาร 12 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด

ระหว่างการผ่าตัดต้อกระจก

การผ่าตัดมีวิธีผ่าตัดทั้งรู้สึกตัวและไม่รู้สึกตัว การรักษาแบบรู้สึกตัวทำได้โดยใช้ยาชาบริเวณรอบดวงตา จากนั้นหยดยาเพื่อเปิดม่านตาให้กว้างและล้างทำความสะอาดบริเวณรอบ ก่อนจะนำเอาเลนส์แก้วตาที่มัวออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมแทนที่แก้วตาเดิม

การผ่าตัดต้อกระจกใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง เมื่อเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเรียบร้อย  เว็บสล็อต  แพทย์จะเฝ้าดูว่ามีภาวะเลือดออกหรือปัญหาใด ๆ หรือไม่ จากนั้นผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้โดยไม่จำเป็นต้องพักที่โรงพยาบาล

หลังผ่าตัด

หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยอาจมีอาการคันหรือรู้สึกไม่สบายหลังการผ่าตัด มีอาการน้ำตาไหล ดวงตาไวต่อแสงและสัมผัส ระวังอย่าก้มลงหยิบสิ่งของบนพื้นหรือยกของหนัก และคอยรักษาความสะอาดที่ดวงตา โดยล้างมือทุกครั้งก่อนสัมผัส ใช้ผ้าปิดตาหรือสวมแว่นตาเพื่อป้องกันดวงตา และไม่ถูหรือกดบริเวณตาข้างที่ผ่าตัด

นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรรับประทานยาตามแพทย์แนะนำ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็น และใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยในการรักษาและลดการเสี่ยงภาวะติดเชื้อใน 2-3 สัปดาห์หลังผ่าตัด ซึ่งส่วนใหญ่การรักษาจะดีขึ้นและหายดีใน 8 สัปดาห์ เป็นเวลาเดียวกับที่แพทย์นัดผู้ป่วยไปตรวจดูอาการ

ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาโรคต้อกระจก

โรคต้อกระจกไม่ปรากฏถึงภาวะแทรกซ้อน มีเพียงภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดรักษา ซึ่งก็มีโอกาสเกิดได้น้อยและเป็นปัญหาที่สามารถรักษาได้ โดยผู้ที่เสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้สูง คือผู้ที่ม่านตาอักเสบ (Uveitis) สายตาสั้นรุนแรง (Severe Short-sightedness) หรือมีภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy) รวมทั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาในการนอนราบ ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ หรือกำลังรับประทานยารักษาโรคต่อมลูกหมาก

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดในการผ่าตัดคือ ภาวะถุงเลนส์ตาขุ่นหลังผ่าตัดต้อกระจก (Posterior Capsule Opacification: PCO) ซึ่งส่งผลให้การมองเห็นพร่ามัว ผู้ป่วยอาจเข้าใจว่าเป็นอาการต้อกระจกที่ยังไม่หายไป อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยเพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ที่เกิดภาวะนี้ รักษาได้ด้วยการใช้เลเซอร์ผ่าตัดตา และจะดีขึ้นได้ภายใน 2-3 วัน โดยไม่ทิ้งร่องรอยบาดแผลใด ๆ

ผู้ป่วยมีโอกาสเกิด อาการบวมแดงในตา บวมที่จอประสาทตาและกระจกตา จอประสาทตาแยกตัวจากผนังด้านในของดวงตาทำให้เกิดจอตาหลุดลอก เลือดออกในตา หรือดวงตาติดเชื้อได้ หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บ บวมแดง มองไม่เห็น หรือการมองเห็นผิดปกติหลังกลับมารักษาตัวที่บ้าน ควรไปพบแพทย์ทันที

นอกจากนี้ แพทย์อาจพบปัญหาระหว่างการผ่าตัด ได้แก่ การไม่สามารถนำเอาต้อกระจกออกจนหมด เปลือกหุ้มเลนส์ตาเกิดฉีกขาด มีเลือดออกในดวงตา ต้อกระจกตกหล่นไปที่บริเวณหลังตา หรืออันตรายต่อดวงตาบริเวณอื่น เช่น กระจกตา

อย่างไรก็ตาม ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต้อกระจกมักรักษาได้ด้วยการใช้ยาหรือผ่าตัดเพิ่มเติม ซึ่งมีโอกาสหายเป็นปกติได้สูง และมีโอกาสน้อยมาก เพียง 1 ใน 1,000 ที่การผ่าตัดจะเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

การป้องกันโรคต้อกระจก

การตรวจสายตาเป็นประจำเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเผชิญกับอาการที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเมื่ออายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป และผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ควรได้รับการตรวจดวงตาโดยวิธีขยายม่านตาทุก ๆ ปี เพราะไม่เพียงเพื่อตรวจโรคต้อกระจกเท่านั้น แต่รวมถึงโรคทางสายตาชนิดอื่นด้วย เพื่อให้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

แม้โรคต้อกระจกจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่ออายุมาก แต่ก็สามารถชะลอการเกิดให้ช้าลงได้ด้วยตนเอง โดยการปรับพฤติกรรมหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • เลี่ยงการเผชิญแสงแดดโดยตรงด้วยการสวมหมวกมีปีกหรือแว่นกันแดด เพื่อป้องกันอันตรายต่อดวงตาจากแสงยูวี
 • จัดสรรเวลานอนให้เพียงพอ โดยควรนอนให้ครบ 6 ชั่วโมงในแต่ละวัน
 • งดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่อาจเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดต้อกระจกเร็วขึ้น ปัจจุบันหลายการวิจัยชี้ชัดว่าผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำจะมีโอกาสเกิดโรคต้อกระจกได้สูงและเร็วกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และยังอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคตาชนิดอื่น ๆ ด้วย
 • ไม่ควรใช้สายตาติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรหยุดพักสายตาเป็นระยะ
 • จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีแสงสว่างที่พอดีและสบายต่อการมองเห็น
 • ไม่ควรซื้อยาหยอดตาทุกชนิดมาใช้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
 • สวมอุุปกรณ์ป้องกันเสมอ เมื่อต้องทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ดวงตา
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้แก่ โปรตีนจากปลา ไข่ เนย นม ตับสัตว์ และอาหารจำพวกวิตามินที่มีสารอนุมูลอิสระ และวิตามินเอสูงช่วยในการบำรุงสายตา เช่น แครอท ฟักทอง มะเขือเทศ กล้วย มะละกอสุก เป็นต้น